Переваги системи

Технічно та фізично безпечна

 

Завдяки глибокій інтеграції механічної та електронної технологій високої безпеки, АБЛОЙ ПРОТЕК2 КЛІК є подвійно захищеною.

 

Економічно ефективна та бездротова

 

АБЛОЙ ПРОТЕК2 КЛІК пропонує нижчі витрати, пов'язані із життєвим циклом системи. Запрограмовані попередньо бездротові компоненти замикання суттєво знижують витрати на інсталяцію системи. Процесс додавання нових точок замикання та замків у систему або оновлення інстуючої системи є простим, швидким та ефективним за витратами.

 

Така, що контролюється віддалено та адаптивна

 

ПЗ АБЛОЙ КЛІК Веб Менеджер, що базується на бравзер-технологіях, дозволяє Вам міняти права доступу в замках незалежно від Вашого поточного місцезнаходження – це основна перевага передусім для географічно розгалужених систем. Оновлення прав доступу не прив'язане до часу або місця - менеджер та користувач не повинні знаходитись фізично в одному місці.

 

Легка в користуванні та гнучка

 

Системою легко керувати з точки зору кориcтувача. Ключі, що програмуються на об'єкті дозволяють Вам отримувати доступ туди, куди це необхідно – один ключ, декілька об'єктів.

Системні адміністратори цінують її гнучкість. При втраті ключа видалення його з системи та додавання нового є простим та легким.

Основана на часі та автоматична

 

Легкість у зміні прав досутупу базуються на часі та календарі – це дозволяє задовольняти вимоги у доступі різних груп корситувачів. Наприклад, постачальнику послуг доступ до замку або ряду замків може бути надано автоматично тільки у попередньо визначений  час (години) і день (дні).

Користувач ключа залишає журнал подій кожен раз при оновленні прав доступу за допомогою віддаленого настінного або мобільного програматора, тому Ви, як адміністратор системи, можете завжди бачити події та часи доступу по всім розташуванням за допомогою ПЗ АБЛОЙ КЛІК Веб Менеджер. Оновлення прав доступу може бути повторюваним завданням та не потребувати якихось додаткових процедур від системного адміністратора.

Закодована та зручна

 

Всі пакети при передачі даних із правами доступу та журналами подій є кодованими. Система може бути безпечно розміщена на сервері Аблой або інстальована у на сервері клієнта на об'єкті.

 

Масштабована та гнучка

 

Шляхом додавання механічних замків АБЛОЙ ПРОТЕК2 у систему, АБЛОЙ ПРОТЕК2 КЛІК можна налаштувати під конкертне необхідне рівшення для Вашої компанії або огранізації. АБЛОЙ ПРОТЕК2 КЛІК може бути інтегрована із іншими рішеннями через інтерфейс Веб Послуг.