Стійкість

Abloy прагне до стійкого розвитку у всіх своїх операціях.

Бачення Аблой - бути привабливою компанією для своїх співробітників, і це зобов'язання передбачає декілька сфер активності.

Аблой має програму щодо гігієни та безпеки праці, ризики знаходяться під суворим контролем. Цілі базуються на нульовому баченні. Ця програма реалізується своїм  власним менеджером, що слідкує за станом здоров'я персоналу та безпекою із конкретною робочою групою.

Всі нові співробітники проходять програму тренування, яка включає Кодекс поведінки.

У нас програма передбачає рівні права чоловіків та жінок.

Під час розробки продукції та її виробництва ми приділяємо увагу зниженню використання хімічних речовин, скороченню енерго- та матеріалозатрат до рівня, достатнього для задоволення вимог щодо якості продукції. Викиди двох заводів контролюються і заносяться у щорічний звіт по еко-балансу.