EL566

Jednostronna kontrola dostępu

Wielopunktowy zamek z elektryczną kontrolą klamki przeznaczony do drzwi drewnianych lub płaszczowych. Odpowiedni do drzwi o średnim natężeniu ruchu wyposażonych w kontrolę dostępu. Posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych, wyjściach awaryjnych oraz w drzwiach przeciwpożarowych.