Systemy do drzwi przeciwpożarowych

Systemy do drzwi przeciwpożarowych zapewniają zamknięcie drzwi podczas pożaru. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo ludzi jak również przyczynia się to do minimalizacji zniszczeń.