ZABEZPIECZENIE BRANŻY WYDOBYWCZEJ

/global/scaled/1067x466x140x271x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-PEU solutions-ABLOY locking solutions for mining.jpg

W branży wydobywczej istnieje cały szereg potencjalnych zagrożeń, zarówno przy eksploatacji odkrywkowej, jak i w kopalniach podziemnych.

W branży wydobywczej istnieje cały szereg potencjalnych zagrożeń, zarówno przy eksploatacji odkrywkowej, jak i w kopalniach podziemnych. Sektor ten wymaga systemów zabezpieczeń na najwyższym poziomie, aby zapewnić pracownikom komfortowe warunki, zapobiec kradzieżom surowców i sprzętu, oraz uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym.

Można to osiągnąć poprzez kontrolę dostępu do drzwi, bram, wejść i wyjść na teren kopalni oraz obszarów kontrolowanej eksplozji ze szczególnie ograniczonym dostępem. Efektem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz zabezpieczenia miejsca pracy.

KONTROLA DOSTĘPU I KLUCZY MA OGROMNE ZNACZENIE

W miejscach, w których wysoki poziom bezpieczeństwa ma znaczenie zasadnicze, bardzo ważna jest ścisła kontrola kluczy oraz sposobu ich wydawania przy jednoczesnym zapewnieniu swobody dostępu umożliwiającym płynne wykonywanie codziennych czynności. Aby zminimalizować zagrożenia dla personelu, sprzętu oraz obiektów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów, należy bezwzględnie przestrzegać określonych procedur bezpieczeństwa.

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie napraw i konserwacji odcina się zasilanie, a sprzęt unieruchamia. Sprzęt musi być zabezpieczony, tak aby nie został uruchomiony do chwili zakończenia prac naprawczych i konserwacji. Kłódki ABLOY® gwarantują zabezpieczenie źródeł zasilania i eliminują ryzyko nieumyślnego włączenia przez osoby nieupoważnione przed bezpiecznym zakończeniem konserwacji czy naprawy.

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA ROZWIĄZAŃ ODPOWIEDNICH DLA WASZYCH ZASTOSOWAŃ

Opatentowane produkty ABLOY® o wysokim poziomie bezpieczeństwa zaprojektowano i wyprodukowano z myślą o szerokim zastosowaniu w najsurowszych warunkach. ABLOY® łączy wysoki poziom zabezpieczenia produktów z zaawansowaną kontrolą klucza oraz łatwym w obsłudze oprogramowaniem administracyjnym, służącym do kontroli codziennych operacji związanym z kluczem. ABLOY® to jeden z czołowych dostawców zamków i kluczy o najwyższym poziomie zabezpieczenia dla przedstawicieli branży wydobywczej na świecie.

GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Produkty ABLOY® chronią ludzi oraz własność w szeregu różnych branż. Oferta ABLOY® obejmuje produkty z klasyfikacją ATEX 2 dotyczącą miejsczagrożonych eksplozją, są zgodne z normą odporności na wnikanie gazu, pyłu i wody IP68 i spełniają wymogi EN1303:2005 (6 klasa) i EN15684:2012.

Pobierz broszurę