Zabezpieczenie komunikacji

/global/scaled/3872x1685x0x226x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-PEU solutions-ABLOY locking solutions for telemedia.jpg

Specyfika sieci komunikacyjnych wiąże się z koniecznością zapewnienia bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Branża telekomunikacyjna to dynamiczny, bardzo konkurencyjny i szybko rozwijający się rynek. Każde zakłócenie bądź przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych spowodowana przez napaść fizyczną, jak np. akt wandalizmu, kradzież czy nieposłuszeństw oobywatelskie pociąga za sobą zarówno wysokie koszty finansowe, jak i naruszenie dobrego imienia firmy.

Metody świadczenia usług komunikacyjnych obejmują transmisję poprzez linie naziemne, łączność satelitarną i kablową, telefonię komórkową, sieci telefonii radiowej dla firm i osób prywatnych, przy czym wszystkie te metody wiążą się z różnymi wymogami z zakresu bezpieczeństwa.

Zróżnicowane rozwiązania w dziedzinie wysokiego bezpieczeństwa ABLOY stosowane są w różnych miejscach począwszy od dużych siedzib firm, poprzez budynki sieci, centra danych, punkty sprzedaży detalicznej, niewielkie stacje bazowe, bramy i szafki na sprzęt, po instalacje antywłamaniowe, przydrożne szafki, anteny przesyłowe, maszty, koncentratory, na urządzeniach zasilających kończąc.

KONTROLA DOSTĘPU I KLUCZY MA OGROMNE ZNACZENIE

W miejscach, w których wysoki poziom bezpieczeństwa ma znaczenie zasadnicze, bardzo ważna jest ścisła kontrola kluczy oraz sposobu ich wydawania przy jednoczesnym zapewnieniu swobody dostępu umożliwiającym płynne wykonywanie codziennych czynności. Aby zminimalizować zagrożenia dla personelu, sprzętu oraz obiektów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów, należy bezwzględnie przestrzegać określonych procedur bezpieczeństwa.

Pobierz broszurę