Branża paliwowa

/global/scaled/1809x791x191x135x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-PEU solutions-ABLOY locking solutions for oil drilling.jpg

Zabezpieczanie łańcucha dostaw

Niewystarczające środki bezpieczeństwa mogą prowadzić do katastrofalnych skutków takich jak zagrożenie życia ludzi czy znacznego skażenia gleby i wód gruntowych.

Bezpieczeństwo w całej branży paliwowej, poczynając od miejsca wydobycia surowca, a kończąc na stacji benzynowej, zawsze było i jest priorytetem. Realizowane codziennie działania na wielką skalę muszą odbywać się bez zakłóceń, niezależnie od okoliczności. Wypadki przy dostawach i rozładunku nieodpowiedniego rodzaju paliwa na stacji mogą być szkodliwe dla firmy, nadwyrężyć jej dobre imię, a także spowodować znaczne straty.

Wypadki będące wynikiem błędu człowieka można zminimalizować poprzez zastosowanie procedur bezpieczeństwa. Niezwykle ważną rolę odgrywa wybór systemu zamknięć, który umożliwia zarządzanie kluczami i monitorowanie ich użytkowania. Kontrola dostępu do obiektu, w jego obszarze i poza nim, czy wyznaczenie obszaru o znaczeniu krytycznym pomaga zapobiegać wszelkiego rodzaju czynom przestępczym.

EKSPLORACJA I ODWIERTY

W miarę jak działania eksploracyjne i wiercenia realizowane są w coraz bardziej oddalonych i niebezpiecznych miejscach, rośnie potrzeba ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa. Dostęp personelu musi być ściśle kontrolowany, aby zapewnić bezpieczeństwo, pozwalając jednocześnie na swobodę ruchu zarówno pracownikom firmy, jak i wynajętym podwykonawcom.

RAFINERIA

Rafinerie mogą być celem aktów terrorystycznych bądź sabotażu, dlatego też wymagają maksymalnych zabezpieczeń, które jednocześnie umożliwiają wykonywanie codziennych operacji i konserwację. Ważne jest zapobieganie możliwości dostępu dla osób nieupoważnionych.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Przetransportowanie ropy z miejsca wydobycia do rafinerii, a następnie na stację usługową wymaga funkcjonowania kompleksowego systemu transportu i składowania. Niebezpieczeństwo ataku na samochody ciężarowe i składy jest wysokie, dlatego też pojazdy i miejsca składowania muszą być chronione przed wszelkiego rodzaju atakami, co pozwoli uniknąć szkód czy zakłóceń w łańcuchu dostaw. Ogromne znaczenie ma ochrona towaru i sprzętu.

DYSTRYBUCJA I USŁUGI

Korzystanie z dystrybutorów na stacjach musi być kontrolowane i odpowiednio zabezpieczone. Konsekwencje zastosowania nieodpowiednich środków bezpieczeństwa mogą prowadzić do utraty zdrowia klientów i pracowników, znaczne straty finansowe, poważne zanieczyszczenie środowiska oraz może wpłynąć negatywnie na działalność

Pobierz broszurę