EL466

Jednostronna kontrola dostępu

Wielopunktowy zamek z elektryczną kontrolą klamki przeznaczony do drzwi wąskoprofilowych. Odpowiedni do drzwi o średnim natężeniu ruchu wyposażonych w kontrolę dostępu. Posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych, wyjściach awaryjnych oraz w drzwiach przeciwpożarowych.