Depozytor kluczy jest istotnym elementem bezpieczeństwa obiektu. Montowanie najwyższej jakości wkładek i systemu klucza generalnego jest bezcelowe, jeśli nie towarzyszy temu odpowiednie zabezpieczenie kluczy.

/Abloy/AbloyPL/Pagefiles/traka-slider.jpg

System jest kompletny jeżeli zapewnione jest bezpieczne przechowywanie kluczy w specjalnych depozytorach, a także monitorowanie ich pobrań i obiegu. Stały nadzór nad kluczami, archiwizacja w bazie danych informacji o wszystkich zdarzeniach, możliwe są dzięki bezpośredniemu podłączeniu poprzez sieć TCP/IP w obiekcie depozytora do programu sterującego jego pracą. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zarządzanie obiegiem kluczy w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów w oparciu o przyjęte kryteria.

W przypadku obiektów, w których zastosowano System Klucza Generalnego ABLOY, istnieje możliwość stworzenia depozytora kluczy na klucze ABLOY, a nie na iFoby, tak jak jest to dostarczane w standardzie.

Dzięki mechanicznej blokadzie kluczy w depozytorze, mamy pewność, że konkretny klucz zostanie pobrany jedynie przez uprawnionego pracownika.

Najważniejsze funkcje systemu depozytorów kluczy:

 • Kontrola dostępu do kluczy wejściowych budynków i pomieszczeń
 • Dostęp do kluczy tylko dla autoryzowanych użytkowników
 • Możliwość zdefiniowania określonych grup użytkowników
 • Identyfikacja użytkownika za pomocą kodu pin, karty zbliżeniowej RFID lub biometrycznie
 • Możliwość kilku poziomowej autoryzacji dostępu do kluczy szczególnie ważnych
 • Tworzenie harmonogramów czasowego dostępu do kluczy (system zmianowy)
 • Opcja rezerwacji klucza na określony czas
 • Szybkie wyszukiwanie klucza, którego nie ma w depozytorze
 • Pełny raport użycia klucza - kiedy i przez kogo został podjęty
 • Informacja o zdarzeniach na email bądź przez sms
 • Zaawansowane funkcje raportowania z szybkim podglądem