Systemy Master Key

/Abloy/abloyCOM/Products/master%20key%20solutions/banner-master-key-systems.jpg

Abloy oferuje rozwiązania MKS zarówno dla potrzeb klientów indywidualnych jak również dla dużych firm i przedsiębiorstw.

Dokładne planowanie jest podstawą dla długoterminowego sukcesu użytkowania systemu Master Key przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników i dóbr. Możliwe jest tworzenie wielopoziomowych systemów Master Key z unikalnymi prawami dostępu dla poszczególnych grup użytkowników. Doskonałe możliwości do budowy rozległych systemów Master Key wynikają ze względu na olbrzymią ilość dostępnych kombinacji kodowania kluczy przy zachowaniu najwyższego poziomu zabezpieczenia. Systemy mogą być rozpisane tak aby w przyszłości możliwa była rozbudowa o kolejne obiekty i grupy zamknięć. Idealnym rozwiązaniem jest gdy każdy użytkownik systemu operuje tylko jednym kluczem.

Aby sprostać wymaganiom klientów, budowę grup system można oprzeć na:

  • obszarze geograficznym
  • budynkach
  • piętrach
  • oddziałach
  • placówkach terenowych
  • funkcji pełnionej przez posiadacza klucza

Kodowanie indywidualne

Zamki i cylindry kodowane są w odrębny sposób. Każdy klucz indywidualny otwiera tylko odpowiadający mu zamek lub cylinder.

Kodowanie ujednolicone

Dwa lub więcej zamków bądź cylindrów może być otwieranych za pomocą tego samego klucza.

System zamka centralnego

System kodowania w którym jeden lub więcej zamków jest otwierany przez każdy klucz lub dużą ilość różnych kluczy w systemie.

System Master Key

Najprostszy system Master Key posiada dwa poziomy kodowania i określany jest jako podstawowy rodzaj systemu klucza generalnego.

System Grand Master Key

Zamki obsługiwane są przez wiele poziomów kluczy, w tym klucze indywidualne, grupowe i na samym końcu przez klucz Grand Master mający dostęp do całego system.