Kontrola dostępu

/global/scaled/2043x889x958x413x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-Cases-MusicCentre.jpg

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym kluczowe znaczenie mają procedury zapewniające bezpieczeństwo przy jednoczesnym wymogu zachowania elastyczności.

Mnogość użytkowników, personel zewnętrzny, podwykonawcy, obiekty rozproszone na dużym terenie itd. implikują specjalne wymagania co do bezpieczeństwa oraz systemu zamknięć. Dzięki możliwościom czasowych praw dostępu, zdalnemu zarządzaniu oraz logowi zdarzeń, system kontroli dostępu zwiększa nie tylko bezpieczeństwo pracowników ale również mienie pracodawców.