Przeciwdziałanie korupcji

ABLOY nie toleruje nieprzestrzegania przepisów antykorupcyjnych. W związku z tym została wdrożona polityka antykorupcyjna ASSA ABLOY Polityka i szereg związanych z tym procedur.

Polityka antykorupcyjna zakazuje pracownikom z grupy ASSA ABLOY tworzenia lub zatwierdzania ofert, składania obietnic, dokonywania płatności, dawania upominków lub przedmiotów wartościowych, z zamiarem wpłynięcia na decyzję jednostki.

Polityka antykorupcyjna ma na celu uzupełnienie i rozszerzenie kodeksu postępowania ASSA ABLOY. Polityka antykorupcyjna nie może rozwiązywać lokalnych problemów prawnych we wszystkich krajach, w których działa ASSA ABLOY. Tam gdzie polityka antykorupcyjna grupy stoi w konflikcie z lokalnym prawem należy stosować się do bardziej rygorystycznych przepisów.

Polityka antykorupcyjna dotyczy wszystkich pracowników ASSA ABLOY. Dodatkowo, ASSA ABLOY oczekuje od wszystkich firm i osób zaangażowanych do działania na rzecz lub w imieniu ASSA ABLOY do przestrzegania Polityki Antykorupcyjnej.