Program ochrony środowiska

Produkcja przyjazna dla środowiska jest głównym czynnikiem ustalania naszych zasad działania.

Nasze fabryki są funkcjonują w zgodzie z dokumentami traktującymi o ochronie środowiska oraz pozwoleniami dotyczącymi stosowania chemikaliów. Te szczególne wymagania obejmują ciągłe monitorowanie i raportowanie oraz system zarządzania ryzykiem.

 Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania międzynarodowych norm, takich jak ISO 9001 i ISO 14001 Nasze działania są prowadzone zgodnie z zasadą stałego rozwoju.