Ludzie

ABLOY chce być atrakcyjnym pracodawcą, oferującym możliwość ciekawego rozwoju zawodowego, ambitne zadania i bezpieczne środowiska pracy. Kultura pracy, gdzie każdy bierze odpowiedzialność za swoje działania jest podstawą strategii bezpieczeństwa i higieny pracy firmy ABLOY.

Wraz ze swoją firmą matką - ASSA ABLOY, Abloy uważa, że ​​liczą się ludzie i dzięki nim wszystko jest możliwe. W zależności od ambicji i inicjatywy pracownika, rozwój kariery odbywa się poprzez realizację ambitnych zadań, naukę, informacje zwrotne i pracę zespołową.

W 2001 r. firma Abloy rozpoczęła projekt Age Master. Była to część krajowego wysiłku mającego na celu pomoc odwrócić tendencję do przechodzenia w Finlandii na wcześniejszą emeryturę. Każdego roku członkowie Klubu Age Master składają propozycje dotyczące proponowanych wydarzeń i eventów w których chcieli by brać udział. Wydarzenia obejmują wykłady, testy, ćwiczenia, fitness, wystawy sztuki i inne działania. Wakacje dla członków Age Master są dodatkowo płatne dla pracowników, którzy mają ukończone 58 lat.

Program Age Master  jest obecnie w użyciu od kilka lat: średni wiek emerytalny wzrósł o więcej niż trzy lata; ilość zwolnień lekarskich, zwłaszcza, z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego stale się zmniejsza;  ogólnie aprecjacja starszych pracowników znacznie wzrosła.

ASSA ABLOY ceni  i sprzyja różnorodności. Przejawia się to w ambicji osiągnięcia z czasem lepszej równowagi płci na wszystkich poziomach organizacji. Celem jest, aby kobiety piastowały 30 procent stanowisk kierowniczych w roku 2020. Polityka różnorodności płci została wprowadzona w 2010 roku.