Par labāku piekļuves kontroli veselības aprūpē

Veselības aprūpe ir viena no nozīmīgākajām, sarežģītākajām un strauji augošajām nozarēm pasaulē. Veselības aprūpes sniedzēji ir pakļauti spiedienam nodrošināt kvalitatīvāku, pieejamāku un izmaksu ziņā pieejamu palīdzību. Darba efektivitātes uzlabošana samazina dīkstāvi un palielina gan produktivitāti, gan  piekļuvi aprūpei.

Svarīga veselības aprūpes sastāvdaļa ir slimnīcas , kuras ikdienā saskaras ar specifiskām problēmām. Pateicoties Abloy risinājumiem var atrisināt piekļuves kontroli telpām, kurās glabājas medikamenti. Turklāt, lai risinātu baktēriju izplatīšanos, Abloy ir instrumenti, kas palīdz risināt šo problēmu.

Vairāk laika aprūpei

Abloy piedāvā risinājumus  jebkuriem drošības jautājumiem, ar ko saskaras slimnīcas. Īpaša atslēgu pārvaldīšanas sistēma un kontrolēta piekļuve medikamentiem tiek nodrošināta ar Abloy risinājumiem. Izmantojot PROTEC2 CLIQ elektronisko atslēgu sistēmu, medmāsas var atslēgt vairākus kabinetus izmantojot tikai vienu atslēgu. Atslēga automātiski var kļūt nederīga, kas samazina risku, ja tiek pazaudēta vai nozagta, ļaujot ikdienā medmāsām lietot katrai savu atslēgu. Tas uzlabo medikamentu uzglabāšanas kontroli, drošību, lietošanas pārskatāmību un ļauj medicīnas personālam veltīt vairāk laika aprūpei.

Antibakteriāla vide

Mikrobi visbiežāk sastopami medicīnas iestādēs un tiek pārnestI no vienas virsmas uz citu. ABLOY ACTIVE ir infekciju samazinošs antibakteriāls risinājums piemērots durvju aprīkojumam kā rokturiem, masīvstieņiem, panikas rokturiem un cilindriem. ACTIVE iznīcina 99 procentus kaitīgo baktēriju, arī MRSA baktērijas, listērijas un salmonellas baktērijas un  ir 100 procenti nekaitīgs lietotājiem.