Ugunsdrošības durvju aizvēršanas sistēmas

Iebūvētās ugunsdrošības durvju slēgšanas sistēmas ir vissmalkākais jūsu un apkārtējo cilvēku pasargāšanas veids no uguns un dūmiem. Pie aizvērtām durvīm tie nav redzami un jūs skaisto durvju izskats nav sabojāts. Nav arī liela vandālisma riska. FD480-FD484 – produktu klāsts lietošanai ar DC860 durvju aizvērēju. Vienviru un divviru durvīm. Iespējama arī fiksēšanas funkcija.