Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR)

/global/scaled/1988x409x0x0x1988x405/Local-EE-Privacy Centre-Privacy Centre - GDPR EU Flag 2000x410.jpg

Visas uzņēmuma ASSA ABLOY nodaļas ir apņēmušās darboties saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. ES Vispārējā datu aizsardzības regula ("GDPR") prasa, lai mēs ievērotu godīguma, atbildības un pārredzamības principus, veicot personas datu apstrādi.

Uzņēmuma ASSA ABLOY pieeja datu aizsardzībai un privātumam ir mērķtiecīga, strukturēta un sistēmiska. Mūsu globāli piemērojamā ASSA ABLOY Datu aizsardzības atbilstības programma ir izstrādāta, lai nodrošinātu mūsu darbinieku, klientu un partneru personas datu integritāti visā pasaulē. Uzņēmums ASSA ABLOY piešķir resursus visā Grupā, kurā pastāvīga uzmanība tiek pievērsta datu aizsardzības tiesību aktu, tostarp arī GDPR, ievērošanai visā pasaulē.

Mēs droši glabājam personas datus, izmantojot iekārtas, kas darbojas saskaņā ar atzītiem drošības standartiem. Gadījumos, kad ir apdraudētas indivīdu tiesības, mēs veicam ietekmes novērtējumu saskaņā ar mūsu standarta metodoloģiju.

Mēs saprotam, ka datu aizsardzības likumi pastāvīgi attīstās. ASSA ABLOY ir ieguldījis ievērojamus resursus, lai veicinātu izpratni un nodrošinātu apmācību saistībā ar savu Datu aizsardzības atbilstības programmu. Mēs pastāvīgi sekojam datu aizsardzības likumu attīstībai, lai nodrošinātu, ka mūsu politika, procesi un procedūras ir atbilstošas un adekvātas.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt labu datu pārvaldību un ilgtermiņā ieguldām līdzekļus datu uzticamības un drošības garantēšanā.

Lai uzzinātu vairāk par Vispārējo datu aizsardzības regulu, lasiet Eiropas Savienības oficiālos paziņojumus par GDPR.