Naftas produkti

/global/scaled/1809x791x191x135x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-PEU solutions-ABLOY locking solutions for oil drilling.jpg

Nodrošinājums naftas piegādes ķēdei

Nepiemēroti drošības standarti var izraisīt katastrofu un piesārņot augsni un gruntsūdeņus.

Drošība vienmēr ir bijusi un būs prioritāte naftas industrijā, sākot ar naftas ieguves vietu līdz pat degvielas uzpildes stacijai. Ik dienas notiek vērienīgas operācijas un tām ir jānorisinās bez mazākajiem traucējumiem, neskatoties uz ārējiem apstākļiem.  Nepareizi piegādāta vai uzpildes stacijā iepildīta degviela var izraisīt biznesa katastrofu, sabojāt reputāciju un nest milzu finansiālus zaudējumus.
Cilvēciskā faktora kļūdas var tik samazinātas, ievērojot drošības instrukcijas. Slēgšanas sistēmas izvēle, kas nodrošina atslēgu vadību un lietošanas uzraudzību ir ļoti būtiska vispārējās drošības sastāvdaļa. Ēku pieejas kontrole palīdz novērst kriminālus pārkāpumus.

IZPĒTE UN APMĀCĪBA

Tā kā izpētes un apmācības pārsvarā notiek virtuālā un viegli ietekmējamā vidē, pieaug nepieciešamība pēc  nepārtrauktiem drošības sistēmas uzlabojumiem. Personāla pieejai jābūt stingri kontrolētai, lai nodrošinātu drošumu, un vienlaicīgi ļautu brīvi pārvietoties gan uzņēmuma darbiniekiem, gan apakšuzņēmējiem ar pieejas tiesībām konkrētām telpām.

NAFTAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMI

Naftas pārstrādes uzņēmumi var kļūt par terorisma un sabotāžas mērķiem, tādēļ šīm vietām ir jābūt īpaši drošām, nodrošinot efektīvu ikdienas darbu. Neatļautas piekļuves novēršana ir ļoti būtiska.

NOLIKTAVAS UN TRASPORTS

Naftas transportēšana no ieguves vietas uz pārstrādes uzņēmumu un tālāk uz uzpildes staciju ir kompleksa transportēšanas un noliktavu sistēma. Transportlīdzekļu un noliktavu sabotāžas risks ir ļoti augsts, tādēļ transports un noliktavas ir jāaizsargā pret jebkāda veida uzbrukumiem, lai novērstu piegādes ķēdes bojājumus vai pārtraukumus. Transporta un iekārtu aizsardzība ir ļoti nozīmīga.

IZPLATĪŠANA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA

Degvielas uzpildes staciju izsmidzinātāju darbība ir pareizi jākontrolē un jāapsargā. Nepiemērotas drošības sistēmas rezultātā var rasties apdraudējums gan sabiedrībai, gan darbiniekiem, kā arī ievērojami finansiāli zaudējumi, nopietns vides piesārņojums un uzņēmuma darbības pārtraukšana.

Lejuplādējiet bukletu PDF formātā: