Derīgie izrakteņi

/global/scaled/1067x466x140x271x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-PEU solutions-ABLOY locking solutions for mining.jpg

Derīgo izrakteņu industrijā ir daudz iespējamo risku gan atklātās, gan pazemes raktuvēs.

Tas prasa ārkārtīgi augstu drošības līmeni un drošuma sistēmas, lai nodrošinātu darbinieku labklājību, pasargātu no izejmateriālu un iekārtu zādzībām, kā arī nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā.

To var paveikt ar durvju pieejas kontroli, dažādiem vārtiem, raktuvju ieejas un izejas punktiem un kontrolētiem spridzināšanas rajoniem ar paaugstinātu drošības pakāpi, lai uzlabotu drošību, atbildību un drošu darba vidi.

PIEEJAS KONTROLE UN ATSLĒGAS IR ĻOTI SVARĪGAS

Dodot iespēju brīvi pārvietoties, lai nodrošinātu nepārtrauktu ikdienas darbu, īpaši stingrai atslēgu un pieejas tiesību kontrolei ir nozīmīga loma drošības nodrošināšanā vietās, kas prasa īpašu kontroli.  Pieejas tiesībām jābūt stingri uzraudzītām, lai izvairītos no iespējamiem draudiem iekārtām vai telpām, kā arī, lai nodrošinātu darbinieku drošumu.

NEGADĪJUMU NOVĒRŠANA

Lai garantēt drošumu labošanas darbu un apkopju laikā, enerģijas avoti parasti tiek izolēti un iekārtas tiek izslēgtas. Šīs iekārtas ir jānodrošina pret netīšu ieslēgšanu, lai remonta un apkopju laikā tās netiktu iedarbinātas. ABLOY piekaramās atslēgas nodrošina, ka šo iekārtu enerģijas avoti ir bloķēti un izslēdz netīšas iedarbināšanas iespēju pirms remonta vai apkopes veiksmīgai pabeigšanai.

AUGTA DROŠĪBAS LĪMEŅA SLĒGŠANAS RISINĀJUMI TIEŠI JUMS

Patentētie ABLOY augsta drošības līmeņa produkti ir izstrādāti un tiek ražoti ilgstošai lietošanai visskarbākajos apstākļos. ABLOY apvieno augsta drošības līmeņa produkciju ar augstas kategorijas atslēgu kontroli un viegli lietojamu pārvaldības programmatūru, lai palīdzētu kontrolēt ikdienas atslēgu pārvaldību.

DROŠUMA SERTIFIKĀTS

ABLOY produkcija aizsargā cilvēkus un to īpašumu dažādās uzņēmējdarbības jomās. ABLOY piedāvājumā ir produkti ar ATEX 2 klasifikāciju potenciāli sprādzienbīstamai videi,  IP68 novērtējumu pret gāzes, putekļu un ūdens iekļūšanu un tie atbilst EN1303:2005 (6.klase) un  EN15684:2012 prasībām.

 

Lejuplādējiet bukletu PDF formātā: