Profesionāliem gala lietotajiem

Drošība jebkuros apstākļos

ABLOY galvenais virzītājspēks ir apņemšanās un spēja saprast un atrisināt mūsu klientu izaicinājumus drošībai un nodrošināt kompleksu risinājumu.

Pieaugošais pakalpojumu, sabiedrisko iestāžu, rūpniecisko un citu uzņēmumu skaits ir atkarīgi no spējām piedāvāt savus pakalpojumus visu diennakti. Jebkurš pakalpojumu pārtraukums vai traucējumi var izraisīt nopietnas drošības problēmas, finansiālus zaudējumus, veselības un drošuma draudus, kā arī sabojāt reputāciju. Tādējādi, nepieciešamība pēc augsta drošības līmeņa slēgšanas risinājumiem ir kļuvusi par ļoti būtisku prasību jebkurā nozarē.

ABLOY produktus izvēlas visā pasaulē tā niansētā piedāvājuma dēļ, kas pieļauj to ilgstošu lietošanu visatklātākajās vietās, visekstrēmākajos laikapstākļos gan uz zemes, gan jūrā. Tos var intensīvi lietot augstas riska pakāpes un augstas klases tirdzniecības centros, valdības ēkās un aizsardzības sektorā, kur lietotājiem ir augstākās pakāpes drošības prasības.