MASTERKEY ATSLĒGU GRUPĒŠANAS SISTĒMA

/Abloy/abloyCOM/Products/master%20key%20solutions/banner-master-key-systems.jpg

Abloy Oy piedāvā slēgšanas risinājumus sākot ar individuālām vajadzībām līdz sistēmām, kas izstrādātas lielām un plašām ēkām un ēku kompleksiem.

Lieliskais ABLOY disku cilindrs sniedz iespēju izveidot grupētas slēdzenes. Tas nozīmē, ka ar vienu atslēgu var slēgt vairākas durvis un vienas durvis var slēgt ar dažādām atslēgām. Katrs atslēgas īpašnieks var iekļūt tikai pa viņam paredzētajām durvīm un viņam ir tikai viena atslēga.

Lai atbilstu klientu specifiskajām prasībām, sistēmu var pielāgot pēc šādiem kritērijiem:

  • ģeogrāfiskā atrašanās vieta
  • ēka
  • stāvs
  • nodaļa
  • darbības nozare vai vienība
  • atslēgas lietotāja funkcijas

Dažādas atslēgas

Katra atsevišķa atslēga slēdz tikai vienu konkrēto cilindru/durvis.

Vienādas atslēgas

Divas vai vairāk slēdzenes/durvis var tikt atslēgtas ar vienu atslēgu.

Centrālā slēgšana

Kopīgo telpu slēgšana, kur centrālo slēdzeni var atvērt ar vairākām dažādām atslēgām.

Galvanās atslēgas (MASTER KEY) slēgšana

Galvenā atslēga atver visas konkrētās slēdzenes, savukārt, katrai slēdzenei ir individuāla atslēga.

Slēgšanas sistēma

Slēgšanas sistēmu veido iepriekš minēto slēgšanas veidu kombinācija. Viena galvenā atslēga atver visas slēdzenes vienā slēgšanas sistēmā, bet lietotāji var atslēgt tikai noteiktas durvis.