Pieejas kontrole

/global/scaled/2043x889x958x413x1000x435/Abloy-Abloy.com OW2-Cases-MusicCentre.jpg

Šodienas dinamiskajā biznesa vidē, kur elastīgums un mēroga izpratne ir pamatprasība, augsts drošības līmenis ir ļoti būtisks faktors.

Dažādi lietotāji, pagaidu darbinieki, apakšuzņēmēji, ģeogrāfiski plaši izvietoti biroji utt. pieprasa īpašus drošības nosacījumus un slēgšanas sistēmas. Uz laiku piešķirtas pieejas tiesības, tiešsaistes pārvaldība un izsekojama pieejas kontrole tiek veidota darbinieku, strādnieku un darba devēju drošībai un drošumam.