Vides programma

Videi draudzīga produkcija ir galvenais mūsu uzņēmējdarbības politikas stūrakmens.

Mūsu rūpnīcu darbība tiek kontrolētas ar vides un ķīmisko elementu atļaujām. Pie īpašajām prasībām pieder arī nepārtraukta uzraudzība un risku vadības sistēma. Mēs esam apņēmušies izpildīt starptautiskos standartus ISO 9001 un ISO 14001 un mūsu darbību pamatprincips ir nepārtrauktas attīstības.