Uzvedības kodekss

ASSA ABLOY Grupa piemēro/lieto Zviedrijas Korporatīvās vadības kodeksu, kas veido daļu no Stokholmas Biržas likumiem. Kodeksa pamatā ir princips “izpildi vai izskaidro” un primāri nodarbojas ar Ikgadējās Kopsapulces un Direktoru Padomes (Direktoru valdes) organizāciju un darba metodēm, kā arī par šo abu institūciju sadarbību.

ASSA ABLOY Grupā ilgtspējas jautājumi tiek vadīti sistemātiski un neatlaidīgi. Direktoru valde ir pilnībā atbildīga par esošo un potenciālo risku identificēšanu un vadību. Izpilddirektoru komanda (The Executive Team) atbild par ilgtspējīgu risku vadību un lemj par ilgtspējas politiku, Uzvedības Kodeksu un stratēģiju. Vides ilgtspējas koordinatori Grupas un nodaļu līmenī nodrošina nepieciešamo politiku, programmu un instrumentu esamību, kas nepieciešami vides risinājumu nodrošināšanai un ieviešanai. Cilvēkresursu vadība (HR) Grupā un nodaļās ir atbildīga par sociālo un ētisko jautājumu risināšanu un vadību.

ASSA ABLOY decentralizētajā organizācijā Uzvedības Kodeksa izpilde un citu politiku ieviešana, kā piemēram, risku vadības politika, ilgtspējas risku identificēšana un vadība, ir katras nodaļas atbildība, ko pārrauga Izpilddirektoru komanda. Nodaļās, atbildība par pamatdarbības nodrošināšanu ir deleģēta katrai konkrētai ražotnei vai nozarei.

Darbības nodrošināšanas Padomes, Cilvēkresursu vadība, Pakalpojumi un Inovācijas, kopā ar Grupas un visu nodaļu pārstāvjiem atbild par ilgtspējas jautājumiem attiecīgajās jomās. Nodaļas un to daļas atbild par atbilstību ASSA ABLOY politikām un programmām un ziņojumiem Galvenajam birojam.

Atbildība attiecas ne tikai uz mūsu darbību, bet arī uz piegādes ķēdēm un piegādes ķēžu auditiem. Katra nodaļa ir atbildīga par to, lai jaunie piegādātāji atbilstu ASSA ABLOY prasībām.