Pretkorupcijas politika

ABLOY ir neiecietīgs pret neatbilstību pretkorupcijas likumiem. Tādēļ ir ieviestas ASSA ABLOY Pretkorupcijas politika un ar to saistītās procedūras.

Pretkorupcijas politika aizliedz ASSA ABLOY Grupas darbiniekiem dot vai pieņemt jebkādus piedāvājumus, solījumus vai vērtīgas dāvanas jebkuram indivīdam ar nodomu nekorekti ietekmēt indivīda lēmuma pieņemšanu.

Pretkorupcijas politika ir kā ASSA ABLOY Uzvedības Kodeksa papildinājums un pielikums. Tā kā Pretkorupcijas politika nevar tikt pielīdzināta vietējiem likumiem visās valstīs, kur atrodas ASSA ABLOY, tur kur šī politika konfliktē ar likumu, prevalē noteikumi ar lielāku spēku. Pretkorupcijas politika attiecas uz visiem ASSA ABLOY darbiniekiem. Turklāt, ASSA ABLOY pieprasa, lai visas kompānijas un indiv;idi, kas sadarbojas ar ASSA ABLOY vai darbojas tās vārdā, ievērotu Pretkorupcijas politikas prasības.