Pakalpojumi un piegādātāji

Grupas Vadība nosaka ilgtspējas mērķus un ietvaru, kur katra nodaļa ir atbildīga par sadarbību ar labu piegādātāju bāzi un šo attiecību uzturēšanu.

Grupas Piegādes Vadība vada Ilgtspējas Padomi, kurā ir pārstāvji no katras nodaļas. Padome koordinē darbu un seko līdzi visu mērķu izpildei. Visām nodaļām ir vienotas vadlīnijas, procesi, IT sistēma, ko nodrošina  Grupas Piegādes Vadība.

Auditi notiek, izmantojot ilgtspējas kontroles lapu, kurā ietilpst vairāki kritēriji un jautājumi, ko auditors vēlāk izmanto, lai saskaņā ar ASSA ABLOY vērtēšanas sistēmu – Luksofora signālu principu - novērtētu audita rezultātus. Luksofora signālu princips ietver trīs krāsas: zaļu, dzeltenu un sarkanu. Zaļā krāsa nozīmē, ka piegādātājs ir apstiprināts, dzeltenā – piegādātājam konkrētā laika periodā ir jānovērš zināmas nepilnības, sarkanā – piegādātājs neatbilst kritērijiem un ar to nenotiks sadarbība, kamēr problēmas nebūs atrisinātas un par to neliecinās jauna audita rezultāti. Ja piegādātājs neuzlabo savu darbību, ASSA ABLOY pārtrauc ar to savu profesionālo sadarbību. Daži kritēriji audita kontroles lapā ir kā “Stopsignāli”. Ja piegādātājs neatbilst šiem ASSA ABLOY standartiem, tas tiek automātiski novērtēts ar sarkano krāsu, neskatoties uz tā panākumiem citās biznesa jomās.

Katra nodaļa atbild par audita veikšanas nepieciešamību un to ziņojumi tiek ievietoti Grupas piegādātāju datubāzē. Kalibrēšanas  auditiem ir nozīmīga loma, lai pārliecinātos, ka piegādātāji tiek novērtēti pēc vienādiem principiem, kā to veic ASSA ABLOY auditori. Kalibrēšanas auditos ir iesaistīti vecākie ASSA ABLOY darbinieki, kuri ir atbildīgi par auditu veikšanu dažādās nodaļās un Grupas Piegādes Vadības vadītāji. Nedēļas garumā tiek auditēti vairāki piegādātāji un pēc tam tiek salīdzināti rezultāti. Kalibrēšana auditu nepieciešamība palielināsies, tāpat kā palielinās auditu un iekšēji apmācītu auditoru skaits.

Lielākais izaicinājums ir ilgtspējīga vadība un spēja nodrošināt atbilstību standartiem, ņemot vērā, ka piegādātāju skaits turpina pieaugt, ieskaitot piegādātājus, kas piegādā nelielus apjomus. Vien no piegādātāju skaita pieauguma iemesliem Ķīnā ir ieguvumi. Lai ar tiktu galā, ASSA ABLOY nepārtraukti identificē stratēģisi nozīmīgus un vēlamus piegādātājus, kā arī atsakoties no nevēlamajiem.