Ilgtspējīga inovācija

Klientu pieprasījums pēc ilgtspējīgiem produktiem pieaug. Abloy ilgtermiņa un īstermiņa interesēs ir nodrošināties, ka uzņēmuma darbība ir ilgtspējīga un tas piedāvā klientiem ilgtspējīgus risinājumus.

Abloy jau vairākus gadus koncentrējas uz savas ilgtspējas profila uzlabošanu. Tas pārrauga ražotņu rādītājus un ir ieviesis uzlabošanas mērķus daudzās nozīmīgas jomās. Lai turpinātu uzlabot sniegumu, ABLOY ir palielinājis uzsvaru uz produktu inovāciju ilgtspēju.

Abloy mērķis ir izveidot jaunas produktu koncepcijas, kas patiesi inovatīvi atrisinātu klientu problēmas vai celtu klientu vērtību, bet būtu balstītas uz vēl ilgtspējīgākiem risinājumiem un procesiem.

Lai paaugstinātu jauno produktu un risinājumu ilgtspēju, Abloy pārskata visu produkta dzīves ciklu un fokusējas uz inženiertehniskajiem risinājumiem tajās jomās, kur var sasniegt vislabākos rezultātus. Abloy katram produktam piešķir savu vietu atkarība no tā attīstības un ražošanas procesiem, jo tā ietekme uz vidi var būtiski pieaugt, ja tas kļūst par lielas sistēmas daļu, piemēram viesnīcas, slimnīcas vai universitātes.

Ieviešot ilgtspējas stratēģiju, Abloy plano samazināt ķimikāliju lietošanu, enerģijas patēriņu un materiālu izlietojumu, lai izpildītu drošības, drošuma un ērtības prasības. Būtiskākais mērķis ir samazināt negatīvu ietekmi uz produktiem un procesiem. Otrreizējās lietošanas aspekts tiek skatīts, ka padziļināta koncentrēšanās uz modulāro iespēju palielināšanu. Visu galveno platformu attīstībai vajadzētu būt modulārai, lai paplašinātu klienta iespēju daudzveidību, samazinot pielāgošanas sarežģītību. Rezultātā, komponentuz var ražot efektīvi un ir izslēgta produkta novecošana. Pārstrādes princips attiecas uz vides kritēriju kontroles lapu, kas nodrošina, ka visi produkta attīštības un razošanas vides aspekti ir ņemti vērā.