Ilgstpējīgums

Abloy pievēršas ilgtspējīgumam visās tā darbībās, nemanāmi saplūstot ar savu mātes kompāniju ASSA ABLOY.

Ilgtspējas mērķi, atbildība un instrumenti ir definēti ASSA ABLOY Grupas līmenī.

Mūsu ieguldījums ilgtspējas labā ir dabiska mūsu darba sastāvdaļa, sākot ar produktu inovācijām un pastāvīgu attīstību videi draudzīgu tehnoloģiju virzienā līdz pat visiem pārējiem mūsu biznesa aspektiem.

Abloy seko etniskajiem likumiem, kas noteikti Uzvedības kodeksā un visi darbinieki ar to ir iepazinušies. Kodekss attiecas arī uz Abloy apakšuzņēmējiem un piegādātājiem.

Lai pārliecinātos, ka mūsu piegādātāji ievēro mūsu uzvedības likumus, pēc nepieciešamības tiek veikti ilgtspējas auditi. Pārkāpumu gadījumā piegādātājiem ir jāveic uzlabojumi. Galu galā, ja piegādātājs nepilda prasības, profesionālā sadarbība tiek pārtraukta.  Abloy vadība seko labai biznesa praksei visās tās jomās. Abloy ir neiecietīgs pret jebkāda veida korupciju. Pārraudzība un ziņošana ir būtiska ilgtspējas programmas daļa. Abloy godīgi izturas pret saviem darbiniekiem, ņemot vērā katra darbinieka dzīves situāciju. Abloy Agemaster programma ir uzlabojusi vecāko darbinieku labklājību un darba spējas, kā rezultātā vidējais pensionēšanās vecums ir paaugstinājies par vairāk, kā 3 gadiem. Prasība, izturēties pret darbiniekiem saskaņā ar likumdošanas normām attiecas arī uz Abloy apakšuzņēmējiem un piegādātājiem.