Tvarumas

Abloy Oy yra įsipareigojusi užtikrinti tvarumą visose savo veiklos srityse. Tvarumo siekis yra natūralus procesas, kurį mes atliekame pradedant produktų inovacijomis bei nuolatiniu ekologiškų gamybos technologijų tobulinimu ir baigiant visais mūsų verslo aspektais. 

Energijos vartojimo efektyvumas

Suslėgto oro gamyba šiuo metu sudaro 10 % mūsų sunaudojamos elektros energijos. Sistemingai taisydami suslėgto oro įrangos nuotėkius, mes žymiai sumažinome elektros energijos sąnaudas. Taip pat diegiame naują apšvietimo technologiją ir kreipiame dėmesį į šildymą, bei įrengimų darbo tuščiosios eigos sumažinimą. 

ABLOY kasmet dalyvauja Suomijos energijos sąmoningumo savaitės kampanijoje, kurios metu darbuotojai skatinami protingiau vartoti elektros energiją. 2019 metais Joensuu gamyklos elektros energijos suvartojimas kampanijos savaitgalį sumažėjo 1363 kWh, palyginus su ankstesniu savaitgaliu - tai prilygsta vieno žmogaus buto elektros energijos suvartojimui per visus metus!

Nulinis atliekų kiekis

Joensuu gamykloje nėra sąvartynų. Rengdami mokymus ir įrengimų techninę priežiūrą, sumažinome pavojingų atliekų kiekį. Netinkamai tvarkomos paviršių apdorojimui naudojamos cheminės medžiagos gali sukelti pavojų žmonių sveikatai ir gamtai. Mes nusprendėme pavojingas paviršių apdorojimo medžiagas pakeisti alternatyviomis mažiau pavojingomis medžiagomis, saugesnio darbo užtikrinimui atnaujinome darbui su chemikalais skirtą įrangą. Proceso metu panaudotas vanduo išvalomas iki tinkamo nuotekų tinklams. Mūsų gaminami gaminiai atitinka RoHS direktyvos reikalavimus. 

Gamybos metu susikaupiančios žalvario drožlės perdirbamos į žalvarinius strypus ir panaudojamos vėl. Taip drožvėl vėl tampa vertinga žaliava.

Vandens suvartojimas

ABLOY Joensuu gamykloje paviršių apdorojimas yra pagrindinis vandens suvartojimo veiksnys. Procesas yra modernus, naudojamos geriausios galimos technologijos. 2015 metais ABLOY Joensuu gamykloje sumontuoti nauji vandens skaitikliai leidžia mums tiksliai stebėti vandens suvartojimą. 

Abloy Joensuu gamykloje iš viso yra 100 vandens čiaupų. Nustačius, kad vandens srautas kriauklių čiaupuose nebūtų didesnis kaip 6 l/min, dušuose ir virtuvės čiaupuose 12 l/min, vandens suvartojimas sumažėjo 8 procentais. Tai atitinka 1200 kubinius metrus per metus.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas

2013 metai mes perėjome prie Vare, anglies nevartojančios elektros energijos, pagamintos naudojant vėjo energiją, hidroenergija ir biomasę. 2018 metais perėjome prie Fortum anglies nevartojančio centralinio šildymo.

Siekdami sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir pagerinti darbuotojų sveikatą, mes raginame visus apie 700 Joensuu gamyklos darbuotojų ištisus metus į darbą eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu. Pavyzdžiui, ABLOY žiemos dviračių sporto kampanijoje darbuotojai yra remiami finansiškai, kad galėtų įsigyti dygliuotas padangas, žibintus ir kitus dviračių priedus, reikalingus saugiam važiavimui žiemos sąlygomis. 

Prekių pristatymas Joensuu mieste ir aplink gamyklą yra atliekamas elektromobiliais.

Tvarumo naujovės

ABLOY siekis yra sukurti naujus, inovatyvius gaminius, kurie padėtų išspręsti problemas ar sukurtų vertę klientams, tuo pačiu pagrįstus tvariais sprendimais ir procesais. Aukštos kokybės gaminiai puikiai atitinka naudojimo paskirtį, ilgiau tarnauja ir sukelia mažesnį poveikį aplinkai. Siekdama maksimaliai padidinti naujų gaminių ir sprendimų tvarumą, ABLOY atsižvelgia į visą gaminių gyvavimo ciklą ir sutelkia inžinierines pastangas tose srityse, kuriose gali pasiekti didžiausią poveikį. Pakartotinio naudojimo aspektas sprendžiamas labiau kreipiant dėmesį į moduliškumą.  

Geras ABLOY žaliąja verte grindžiamo gaminio pavyzdys yra "Low energy" (mažai energijos suvartojanti) spyna. Palyginus su alternatyviais fiksavimo sprendimais, elektromagnetas suvartoja 293000 % daugiau energijos, elektromagnetinė sklendė suvartoja 1950 % daugiau energijos už "Low energy" spynas.

Žmonės priverčia visa tai įvykti

ABLOY siekia būti patrauklia įmone darbui, siūlančia plačias karjėros galimybes, sudėtingas užduotis ir saugią darbo aplinką. Darbo kultūra, kuomet visi prisiima atsakomybę yra ABLOY sveikatos ir saugumo strategijos pagrindas. ABLOY vertina ir skatina įvairovę, įskaitant siekį pasiekti geresnę lyčių pusiausvyrą visuose organizacijos lygmenyse.

Mes siūlome plačias darbo ir mokymosi galimybes studentams vasaros atostogų metu, stažuotes ir įdomias baigiamojo darbo temas. Pavyzdžiui aštuoniolikos mėnesių ASSA ABLOY magistratūros programa, kurios dalyviai net tris mėnesius praleis tarptautiniuose paskyrimuose. 

ABLOY "Agemaster" pagerino vyresnių darbuotojų gerovę ir darbingumą, todėl pensijinio amžiaus darbuotojai į pensiją išeina daugiau nei trimis metais vėliau.

Tvarumas yra visos ASSA ABLOY grupės vertybių grandinės variklis. Tai svarbus inovacijų, tiekimo, gamybos, darbuotojų tobulinimo, ASSA ABLOY gaminių ir sprendimų taikymo, bei grupės ryšių su išorės suinteresuotomis šalimis elementas. Daugiau skaitykite mūsų motininės įmonės tinklalapyje.