Kestävä kehitys

Abloy Oy on sitoutunut kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus kuuluu kiinteänä osana työmme jokaiseen vaiheeseen alkaen tuoteinnovaatioista sekä ympäristöystävällisistä tuotantoteknologioista ja ulottuen koko liiketoimintaan.

Ympäristöpolitiikka

Abloy haluaa turvata hyvän elämän myös tuleville sukupolville ja sitoutuu kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan.

Ympäristömyötäisen toiminnan painopistealueet ovat

  • energiatehokkuus
  • jätteen määrän ja vaarallisuuden vähentäminen
  • veden käytön tehokkuus
  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Abloyn tuotteet ja ratkaisut tuottavat arvoa asiakkaille ja auttavat pitämään maailman turvallisempana ja puhtaampana.
Abloy sitoutuu jatkuvaan parantamiseen ja noudattamaan sekä lakisääteisiä että muita vaatimuksia.

Energiatehokkuus

Säästämme energiaa, parannamme prosessiemme energiatehokkuutta ja pienennämme haitallisia ilmastovaikutuksiamme. Tämä muodostaa ISO50001:2018 energianhallintajärjestelmämme keskeisen linjauksen. Varaamme tavoitteelliseen tehokkuuden kehittämiseen riittävästi resursseja ja osallistamme mukaan koko henkilöstön.

Käyttämästämme sähköstä kuluu tällä hetkellä 10 % paineilman tuottamiseen. Korjaamalla paineilmalaitteiden vuodot järjestelmällisesti pystymme vähentämään merkittävästi sähkönkulutustamme. Lisäksi otamme käyttöön uutta valaisinteknologiaa, kiinnitämme huomiota lämmitykseen sekä vähennämme koneiden tyhjäkäyntiä.

Abloy ottaa vuosittain osaa valtakunnalliseen Energiansäästöviikko-kampanjaan henkilökunnan energiatehokkuustietoisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2019 Joensuun tehtaan energiankulutus laski kampanjaviikonlopun aikana 1363 kWh verrattuna edelliseen viikonloppuun – määrä vastaa yhden hengen talouden koko vuoden sähkönkulutusta!

Jätteen välttäminen ja kierrätys

Tuottamaamme vaarallisen jätteen määrää vähennetään henkilökunnan koulutuksen sekä koneiden ennakoivan huollon avulla. Pintakäsittelyssä tarvitaan kemikaaleja, jotka väärin käsiteltyinä vaarantavat terveyttä ja ympäristöä. Olemme päämäärätietoisesti korvanneet pintakäsittelykemikaaleja turvallisemmilla vaihtoehdoilla ja uusineet kemikaalien käsittelylaitteistojamme. Prosessissa syntyvä vesi puhdistetaan siten, että se voidaan laskea viemäriin. Valmistamamme tuotteet noudattavat RoHS-direktiiviä ja REACH-asetusta.

Jalostamme metalliraaka-aineesta turvallisuusalan tuotteita. Tuotannossa syntyvät puhtaat metallijätteet toimitamme paluukyydillä takaisin raaka-ainevalmistajallemme.  Koneistuksen metallilastut toimitamme kierrätykseen. Näin ne saavat uuden elämän arvokkaana raaka-aineena. Tavoitteenamme on täysi kaatopaikkajätteettömyys.

Vedenkulutus

Abloyn Joensuun tehtaalla pintakäsittelyllä on huomattava vaikutus vedenkulutukseen.  Prosessi on moderni ja se on alun alkaen rakennettu käyttämään parasta saatavilla olevaa teknologiaa. Abloyn Joensuun tehtaalle vuonna 2015 asennetuilla erillisillä vesimittareilla vedenkulutusta voidaan seurata tarkasti.

Abloyn Joensuun tehtaalla on yhteensä 100 vesihanaa. Rajoittamalla virtausta 6 I/min. pesualtaiden hanoissa ja 12 l/min. keittiöhanoissa ja suihkuissa, vedenkulutusta on saatu vähennettyä 8 prosenttia. Se tarkoittaa vuositasolla 1200 kuutiota vettä.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen

Kesällä 2013 siirryimme käyttämään Väreen hiilineutraalia sähköä, joka on tuotettu tuuli- ja vesivoimalla sekä biomassalla. Vuoden 2018 alussa siirryimme käyttämään Fortumin hiilineutraalia kaukolämpöä.

Paikallisiin kuljetuksiin Joensuun tehtaan lähiympäristössä käytämme ensisijaisesti sähköpakettiautoamme.

Kestävää innovointia

Abloy tähtää kehitystyössään asiakkaalle aitoa lisäarvoa tuottaviin innovaatioihin, jotka nojaavat vahvasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin ja prosesseihin. Korkealaatuisten, käyttötarkoitukseensa soveltuvien tuotteiden käyttöikä on pitkä, joka säästää energiaa sekä luonnonvaroja. Suunnittelussa huomioidaan tuotteiden ja ratkaisujen koko elinkaari ja keskitytään erityisesti osa-alueisiin, joissa on saavutettavissa suurimmat positiviset vaikutukset. Uudelleenkäytön mahdollisuuksia parannetaan kiinnittämällä erityistä huomiota ratkaisujen modulaarisuuteen.

Hyvä esimerkki Abloyn vihreisiin arvoihin perustuvasta pitkäjänteisestä kehitystyöstä on energiaa säästävä Low Energy -sähkölukko. Esimerkkinä muista sähkölukkoratkaisuista magneettilukko kuluttaa 293 000 % enemmän energiaa ja electric strike -tyyppinen sähköpielirauta 1950 % enemmän energiaa kuin oma Low Energy -lukkomme.

Ihmiset ovat kaiken perusta

Abloy tahtoo olla houkutteleva työpaikka, joka tarjoaa turvallisen työympäristön, haastavia työtehtäviä sekä mielenkiintoisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä työuralla etenemiseen. Yhtiön työturvallisuus- ja hyvinvointistrategian perustana toimii yrityskulttuuri, jossa jokainen ottaa vastuuta. Abloyn arvostus ja edistämishalu monimuotoisuutta kohtaan pitää sisällään tavoitteen paremmasta eri sukupuolten tasapainosta kaikilla organisaation tasoilla.

Tarjoamme kattavasti erilaisia työmahdollisuuksia ja oppimiskokemuksia opiskelijoille, kesätöistä harjoittelupaikkoihin ja mielenkiintoisiin lopputyöaiheisiin. Esimerkiksi ASSA ABLOY Graduate -ohjelma on 18 kuukautta kestävä ohjelma, jossa osallistujat ovat kolme kuukautta kansainvälisissä tehtävissä.

Abloyn Ikämestari-ohjelma on parantanut kokeneempien työtekijöiden hyvinvointia ja työkykyä, jonka seurauksena keskimääräinen eläkeikä on noussut yli kolmella vuodella.

Kestävä kehitys toimii koko ASSA ABLOY -konsernin arvoketjun ajurina; se on tärkeä osa innovointia, hankintoja, tuotantoa, työntekijöiden kehittämistä, ASSA ABLOY -tuotteiden ja -ratkaisuiden soveltamista ja konsernin suhteita ulkoisiin sidosryhmiin.

Lue lisää emoyhtiömme sivuilta.