Vesihuollon toimintojen suojaaminen ja optimoiminen

Puhdas juomavesi on erittäin tärkeää ja edellyttää erittäin tiukkaa turvallisuutta. Vedenkäsittelyprosessi on altis riskeille, jotka aiheutuvat ihmisten rikollisesta toiminnasta, kuten vandalismista, ryöstöistä ja terrorismista. Abloy lisää luottamusta vesihuollon kaikkiin toimintoihin patentoiduilla turvaratkaisuilla toimittamalla kehittyneitä kulunvalvontajärjestelmiä ja integroitavia hallintaohjelmistoja. 

For Trust in Water

Abloy lisää luottamusta vesihuollon kaikkiin toimintoihin – vedenottoon, -käsittelyyn ja -jakeluun.

Rajoitettu pääsy vedenkäsittelyprosessiin

ABLOYn kattava tuotevalikoima varmistaa turvallisuuden suurjännitelaitteistojen lähellä rakennuksen ovista alueen kulunvalvontapisteisiin. Vahingoilta, jotka johtuvat väärien henkilöiden pääsystä kielletyille alueille, vältytään, kun turvallisuus ja tilannetietoisuus maksimoidaan yhdistämällä kaikki lukot ja avaimet langattomilla PROTEC² CLIQ -kulunvalvontaratkaisuilla. Kulkuoikeuksia voidaan hallita etänä ja elektroniset avaimet voidaan ohjelmoida määritetyn aikataulun mukaisesti. Aina kun avain asetetaan lukkoon, tieto siitä kirjautuu kulkurekisteriin. Näin henkilöiden liikkumista tiloissa voidaan seurata.

Parempi yleiskuva vedenjakelun turvallisuudesta

Riskitaso nousee prosessin myötä, koska vedenjakeluinfrastruktuuri sijaitsee maantieteellisesti laajalla alueella eikä sitä tavallisesti valvota. Kulkurekisteriä käyttämällä voidaan seurata sitä, kuka liikkuu tietyillä alueilla, ja hyödyntää tietoja myös henkilöstöresurssien hallinnassa. Kulkuoikeudet voidaan päivittää älypuhelimella matkalla kohteeseen. Kadonnut tai varastettu avain ei aiheuta ongelmia, koska yksittäiseen avaimeen liittyvät kulkuoikeudet voidaan helposti poistaa.