Koko tietoliikenneinfrastruktuuri on tärkeä suojata

ABLOYn digitaaliset, sähkömekaaniset ja mekaaniset ratkaisut täyttävät kaikki tietoliikennealan turvallisuus- ja kulunvalvontavaatimukset. Kaikki työntekijät, alihankkijat, kulunvalvontapisteet, turva-alueet ja kehäalueet voidaan suojata kokonaisvaltaisesti ja luotettavasti ja valvonta voidaan tehdä etäältä – kaikissa olosuhteissa. Tietoliikenneverkkopalvelun turvallisen ja keskeytymättömän toiminnan varmistamisessa auttaminen kaikkien päivitys-, laajennus- ja huoltotöiden aikana kuuluu erikoisosaamis- ja painopistealueisiimme. 

For Trust in Telecom

ABLOY toimittaa digitaalisia, sähkömekaanisia ja mekaanisia ratkaisuja koko tietoliikenne-ekosysteemin suojaamista ja kulunvalvontaa varten – mukaan lukien matkaviestinverkko-operaattorit, teletorniyritykset ja datakeskuspalvelujen tarjoajat.

Luotettavat turvaratkaisut syrjäisiin ympäristöihin

Teletornit ja tietoliikenneinfrastruktuuri ja -verkot ovat käytössä myös kaikkein karuimmilla ja syrjäisimmillä alueilla. ABLOYn ratkaisut on suunniteltu toimimaan ääriolosuhteissa ja kaukaisissa sijaintipaikoissa turvallisuudesta tai kulunvalvonnasta tinkimättä. PROTEC2 CLIQ -teknologiamme lisää mobiilia mukavuutta ja helpottaa avainten hallintaa ja logistiikkaa, kun kulkuoikeudet voidaan myöntää ja ne voidaan hyväksyä missä tahansa. Tämä lyhentää vastausaikoja, lisää joustavuutta ja minimoi katkosajan kaikissa tilanteissa. Se helpottaa erityisesti huoltohenkilöstön työtä sekä toimintaa odottamattomissa hätätilanteissa.

Valvonta- ja turvatoimet mistä tahansa

ABLOY-ratkaisujen etävalvontaominaisuudet mahdollistavat huolehtimisen myös kaikkein syrjäisimpien teletornien ja verkkotoimintojen turvallisuudesta.

Täydellinen henkilöiden kulkurekisteri

Kun torneja ja matkaviestinverkko-operaattoreita on paljon ja kulkuun oikeutettuja työntekijöitä ja alihankkijoita runsaasti, henkilöturvallisuuden tärkeys korostuu erityisesti huoltotöiden yhteydessä. ABLOY-ratkaisut varmistavat, että kulkuoikeus myönnetään vain oikeille henkilöille ja että he saavat oikeudet mahdollisimman nopeasti. Tämä on välttämätöntä hätätilanteissa. PROTEC2 CLIQ -teknologiamme varmistaa, että yrityksesi toimintaa pidetään tehokkaasti yllä ja että se on turvallista ja suojattua. Voit tarkistaa eri sijaintipaikkojen turvallisuustilanteen milloin ja missä tahansa.

Suurempi turvallisuus ja suojaus, pienempi avainten kuljetustarve

Kulkuoikeuksia ja henkilöturvallisuutta voidaan hallita joustavasti, olipa toiminta kuinka laajaa tahansa.

Lisäkerrokset datakeskusten suojauksessa

Datakeskusten tietojenkäsittelyn teholle ja datan tallennustilalle asetettujen vaatimusten kasvaessa datakeskusten turvallisuus on tärkeä osa tietoliikenteen suojaamista. Meillä on ratkaisuja, joihin sisältyvät erilaiset suojauskerrokset datakeskusten sisä- ja ulkopuolella. Suojauskerrokset vaihtelevat lujista riippulukoista ja sylintereistä, joita voidaan käyttää kehäalueen suojauksessa, kehittyneeseen kulunvalvontateknologiaan, jota voidaan käyttää sisäisillä datapalvelinten alueilla, joille pääsy on tiukasti rajoitettu. 

Jokainen datatavu on suojattu

Datakeskusten kaikki turvavaatimukset ja -standardit täytetään täysin