Opiston turvallisuus parani ja kustannukset pienenivät

Raudaskylän Kristillisellä Opistolla vilinää riittää. Monipuolista toimintaa perinteikkäällä opistolla on ollut jo sadan vuoden ajan: lukio-opetusta, ammatillista koulutusta, opetusta maahanmuuttajille, koodarilinjaa, erilaisia kursseja ja harrasteryhmiä.

Tiluksilla kulkee päivittäin laaja joukko erilaisia ihmisiä: yli 100 työntekijää, opiskelijoita, vierailijoita, opiston perheyksikköjen asukkaita sekä lyhytaikaisia majoittujia ja ulkopuolisia kurssikävijöitä. Rakennuksiakin kansanopistolla on toistakymmentä, aina perhekodista opiskelija-asuntolaan, koululuokkiin ja hotellitason majoitustiloihin opiston ulkopuolisille kävijöille.

Lukituksen hallinta tällaisissa toimintaympäristöissä on perinteisesti ollut haastavaa. Raudaskylän Kristillisellä Opistollakin aiempi lukitus oli peräisin 60–70-luvun taitteesta. Kansanopiston toiminta elää jatkuvassa muutoksessa ja siksi mekaaninen lukitus aiheutti päänvaivaa ja kustannuksia: lukkoja piti sarjoittaa jatkuvasti uudelleen, ja kun muutoksia tuli usein, alkoi useissa lukoissa sarjoitus olla jo täynnä. Lisäksi avaimia katosi, mikä loi turvallisuusriskejä.

“Meillä lukituksen hallinnan pitää olla joustavaa, sillä lukitukseen tulee muutoksia useamman kerran vuodessa. Siksi lähdimme alun perin tutustumaan sähköiseen lukitukseen”, kertovat IT-suunnittelija Jari Oksa ja laitosmies Juho Määttälä Raudaskylän Kristilliseltä Opistolta.

Lukituksen hallinnointi helpottui

Abloyn PROTEC2 CLIQ osoittautui kaikkein toimivimmaksi ratkaisuksi monipuoliseen ja muuttuvaan toimintaympäristöön. “Tämän lukitusratkaisun ehdoton etu on se, että kukin asiakas voi käyttää ratkaisua omalla tavallaan ja siksi se sopii hyvin erilaisiin tarpeisiin. Käyttöönoton yhteydessä asiakkaan ei tarvitse vielä tietää, miten lukitusta tullaan lopullisesti käyttämään, vaan sitä voi muokata ja muunnella sitä mukaa, kun käyttötapa ja tarve muuttuu”, kertoo Vesa Fröjd Abloylta.

PROTEC2 CLIQ –lukitus- ja kulunhallintajärjestelmä otettiin Raudaskylän Kristillisellä Opistolla aluksi käyttöön opiston perhekotiyksikössä alkuvuodesta 2017. Tarkoituksena oli testata, miten järjestelmä toimii ja miten se otetaan vastaan. Uusi järjestelmä osoittautui toimivaksi ja se laajennettiin koskemaan kaikkia opiston tiloja kesällä 2018.

“Aluksi osa henkilökunnasta epäröi, että mitä jos uudenlainen, sähköinen systeemi ei toimikaan, mutta huoli hälveni pian. Nyt lukitus on paljon kätevämpi kuin ennen. Kukin työntekijä voi liikkua yhdellä avaimella kaikissa tiloissa mitä hän työssään tarvitsee, eikä heidän tarvitse kanniskella mukanaan avainnippuja”, kuvailee Oksa. ”Etenkin turvallisuudesta on tullut positiivista palautetta”, Määttälä lisää.

Kulunhallinta ja lukituksen muunneltavuus plussaa

PROTEC2 CLIQ on vähentänyt kustannuksia, koska lukkoja ei enää tarvitse sarjoittaa uudelleen, poistanut turvallisuusriskejä ja helpottanut lukituksen hallintaa. Opiston lukitus on kokonaan PROTEC2 CLIQ -järjestelmän piirissä, jonka kautta hoituu myös kulkutapahtumien seuranta.

“Uuden lukitus- ja kulunhallintajärjestelmän ansiosta tiedämme, keitä meillä on asuntolassa ja koko opiston tiloissa paikalla. Aiemmin emme pysyneet kärryillä, ketä tiloissamme liikkuu milloinkin”, kertoo Määttälä.

Kun opiston tiloissa käy monenlaisia käyttäjäryhmiä, on kulunhallinta ja lukituksen muunneltavuus erityisen tärkeää. “Meillä on esimerkiksi ryhmiä, jotka käyttävät tiloja harrastustoimintaan pari kertaa viikossa. Heitä varten on ohjelmoitu aikaan sidottu avain, jolla pääsee vain tiettyyn kellonaikaan, vain tiettyyn tilaan. CLIQ-avaimet ovat käytössä myös lyhytaikaisille majoittujille, ne ovat huonekohtaisia ja voimassa aina tietyn ajan, esimerkiksi muutamia päiviä”, kertoo Oksa.

Mitä tapahtuu, jos CLIQ-avain katoaa?

Tästä opiston väellä on jo kokemusta, joitakin avaimia on ehtinyt hukkua uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. “Kerran perhekodin työntekijä oli pudottanut avaimensa ja opiston puolella avaimia on myös mennyt hukkaan. Uuden systeemin ansiosta avaimen kulkuoikeuksien poistaminen on helppoa”, kertoo Määttälä.

Oksa korostaa, että sähköinen järjestelmä on näissä tilanteissa lisännyt turvallisuutta: “Jos esimerkiksi lastensuojelutyötä tekevän perheyksikön puolella avaimia menee hukkaan, se on omanlaisensa turvallisuusriski. Nyt on voitu huokaista helpotuksesta, kun hukkaan menneen avaimen voi ohjelmoida pois käytöstä helposti ja nopeasti.”

Lukituksen hallinnasta vastaavat Määttälä ja Oksa kertovat, että kaiken kaikkiaan opistolla on oltu hyvin tyytyväisiä PROTEC2 CLIQ -järjestelmään. “Aluksi uuden systeemin käyttöönotto vaati tietysti hieman totuttelua, mutta nyt hallinnointi ei vaadi työaikaamme ollenkaan vuoden mittaan. Avainten teko on vastuutettu infopisteelle ja sitä varten on määritetty vastuuhenkilö. Käyttö on sujuvaa ja nopeaa.”

Sekä Raudaskylän Kristillisellä Opistolla että Abloylla on takanaan pitkä historia. Molemmat toimijat tietävät, että maailma muuttuu jatkuvasti ja siksi kaikki on suunniteltava mahdollisimman joustavaksi. Uusi lukitusratkaisu onkin suunniteltu kestämään aikaa ja muutosta. “Jos PROTEC2 CLIQ -järjestelmä taipuu meidän toimintaan, niin se taipuu mihin vain”, toteavat Oksa ja Määttälä yksissä tuumin.

Käytetyt ratkaisut