Turvallisuus edelle tulevaisuuteen

Lahden ammattikorkeakoulun edelläkävijäkampuksella turvallisuus on ykkösjuttu. 24/7-kampuksella on vapaus opiskella ja työskennellä huolettomasti, mutta hallitusti. 

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) uusi upea kampus, NiemiCampus, Iskun tehdaskiinteistössä Lahdessa on moderni oppimisympäristö, jossa eri koulutusalat kohtaavat ja hyötyvät sekä keskinäisestä synergiaedusta että yhteistyöstä teollisuutta edustavan Iskun ja muiden talossa toimivien yritysten kanssa. Korkeakouluopiskelijoiden ja kiinteistössä toimivien eri alojen yritysten muodostamalla ekosysteemillä luodaan mahdollisuus kehittää erilaisia prosesseja uudenlaisessa yhteistyössä. 24/7-periaatteella Isku Centerissä toimiva kampus mahdollistaa moninaisen toiminnan niin opiskelun kuin vapaa-ajanvietonkin suhteen.

NiemiCampuksen turvallisuuden ja kulkemisen kokonaisuutta hallitaan ABLOY OS -järjestelmällä, jonka Abloy toimitti kohteeseen yhteistyössä Certego Oy:n kanssa. Iskun kiinteistön hallinnoija, johtaja Asko Dahlbom kertoo lähtökohtina valinnalle olleen kampuksen turvallisuuden sekä halun saada lukitukset ja kulunvalvonta hallintaan yhdellä henkilökorttiratkaisulla. ”Abloyn järjestelmäratkaisu kiinnosti meitä, koska sen avulla saamme kiinteistön kulunvalvonnan ja lukitukset hallintaamme sähköisesti, ja voimme yksilöidä alueet, missä kukin henkilöryhmä pääsee liikkumaan.” Projektin edetessä tarve laajeni niin, että koulun työpajojen työkoneiden ohjaus haluttiin saada järjestelmän piiriin. Tämä oli OS-järjestelmällä mahdollista toteuttaa, ja nyt työkoneissa on kulunvalvontaan integroidut lukijat.

Seppo Markku arkkitehtitoimisto HM Arkkitehdit Oy:stä kertoo, että LAMKilla ja Iskulla oli hyvin kirkas näkemys siitä, miten tiloissa tullaan toimimaan. ”Meille projekti oli siltä osin suoraviivainen, että asiakas tiesi tarkalleen, kuinka haluavat modernien tilojensa toimivan.” Haasteita puolestaan asetti suuri määrä turvallisuuskysymyksiä rakennuksessa, jossa on monia erilaisia tiloja, joihin pitää kaikkiin löytää omanlaisensa turvallisuusratkaisu. ”Modernin lukituksen suunnittelu voi olla haastavaa, ja  Abloylta saimme tässä projektissa, kuten aiemmissakin yhteistyöprojekteissa, hyvää ja asiantuntevaa tietoa ja tukea”, Markku toteaa.


Koko kiinteistö hallintaan

OS-järjestelmä integraatioineen toteutettiin LAMKin tiloihin vuonna 2018, ja nyt ollaan vaiheessa, jossa järjestelmää laajennetaan koko kiinteistön kattavaksi. Iskulla on kiinteistössä pinta-alaa kokonaisuudessaan 76 000 m2, joista LAMKilla käytössään 22 300 m2. "Aiomme nyt ottaa OS-järjestelmän käyttöön omissa tiloissamme niin, että voimme tarjota vuokralaisyrityksillemme modernin kulunvalvonnan ja turvalliset tilat toimia", sanoo Dahlbom. Iskulla on kiinteistössä myös verhoilutuotteiden tuotantotilat, jotka niin ikään liitetään OS-järjestelmän piiriin, ja siihen tullaan integroimaan myös työajanseuranta. Pois suljettua ei ole tulevaisuudessa myöskään työkoneiden ohjaus saman järjestelmän kautta.

Dahlbom toteaa, että LAMK käy hyvänä esimerkkinä, kun kiinteistön muiden tilojen kulunvalvontaa toteutetaan OS-järjestelmän avulla. "LAMKin järjestelmää voidaan kopioida siltä osin, kun se soveltuu ja käyttökokemuksia olemme heiltä jo saaneetkin. LAMKin OS-pääkäyttäjän mukaan käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen".

Ei enää kadonneita avaimia

Dahlbom kertoo, että Iskulle vuokranantajana yksi isoista haasteista mekaanisten lukkojen suhteen oli avaintenhallinta. ”Oli vaikea tietää missä avaimet kulkevat ja miten ne saadaan tarvittaessa takaisin.” OS-järjestelmään integroidun ABLOY PROTEC2 CLIQ -lukoston sekä kulunvalvonnan ansiosta avaimia ja kulkuoikeuksia on helppo hallita.
”Jatkossa voimme antaa päiväkohtaisia kulkulupia vierailijoille tai pysyviä lupia työntekijöille, ja myös helposti poistaa luvat työsuhteen loppuessa. Tällaisen ratkaisun avulla tilojen hallittavuus ja sitä kautta kustannustehokkuus paranee, tilat ovat aina ajan tasalla.”

Abloy–Certego-yhteistyö oli Iskulle luonteva valinta, koska onnistunutta yhteistyötä Abloyn kanssa oli tehty jo aikaisemmin esimerkiksi hygieenisen pintakäsittelyn tiimoilta. Abloyn OS-järjestelmäratkaisu on toimiva ja joustava edelläkävijäympäristöön, jossa kokeillaan uudenlaisia toimintatapoja. 

Turvallisuutta ympäri vuorokauden

”Turvallisuus on meille todella tärkeä asia, ja se on ollut kampuksen suunnittelussa yksi tärkeimpiä lähtökohtia. Me olemme 24/7-kampus, lukitusten ja turvallisuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee tietää tarkalleen, keitä täällä liikkuu ja milloin”, kertoo LAMKin kehittämiskoordinaattori Mari Rosberg. Kampukselle haluttiin mahdollisimman helppokäyttöinen ratkaisu, jossa yksi henkilökortti toimii avaimena kaikkiin tarvittaviin tiloihin. NiemiCampuksella samalla korttitunnisteella toimivat lisäksi niin tulostimet kuin säilytyslokerikkojen lukituskin.

Ison kokonaisuuden oppilaitoksessa muodostavat erilaiset työpajat ja laboratoriot, jotka ovat kaikkien koulutusalojen yhteiskäytössä. ”Tämä on ollut iso toiminnallinen muutos meille, ja se tuo mukanaan myös turvallisuushaasteen. Meidän täytyy pystyä varmistamaan, että vain ne henkilöt, joilla on tarvittavat taidot, pääsevät käyttämään tiettyjä koneita.” OS-järjestelmän kelpoisuudet-ominaisuuden avulla voidaan nyt mahdollistaa koneiden käyttö turvallisesti siten, että kun henkilö on suorittanut tarvittavan perehdytyksen, saa hän henkilökortilleen oikeuden käynnistää tietyn laitteen. ”Tämän ominaisuuden ansiosta myös tilanteet, joissa laite vahingossa lähtisi käyntiin esimerkiksi vierailijan tai siivoojan toimesta, on estetty. Tämä on merkittävä turvallisuusseikka meille”, Rosberg toteaa. Myös opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä käyttökokemukseen, ratkaisu helpottaa liikkumista ja toimimista uusissa opiskelutiloissa. 

LAMKin opiskelijoiden turvallisuutta kampuksella varmistavat myös Abloyn EXIT-painikkeet. ”Meillä oli äskettäin aito palohälytystilanne, josta keräsimme havaintoja poistumisturvallisuuteen liittyen. EXIT-ovet ja -painikkeet toimivat moitteettomasti”, sanoo Rosberg.

Referenssikortti