Tulevaisuudessa kaikki Helenin hallinta tapahtuu ABLOY OS –järjestelmän kautta

Helen on yksi Suomen suurimmista sähköä ja uusia energiaratkaisuja tarjoavista yrityksistä, jonka toimitusvarmuus on Suomen huippua. Kun turvattavana on yli 500 000 asiakkaan sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen saanti ympäri Suomea, ei turvallisuuden suhteen tehdä kompromisseja. Lukituksen-, kulun- ja turvallisuudenhallinnan on vastattava tuhansien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden alati muuttuviin tarpeisiin.


Toimivalla kulunhallinnalla riskit minimiin

Helenin Helsingin alueella sijaitsevat kolme voimalaitosta, yli kymmenen lämpölaitosta, kaksi maanalaista jäähdytyskeskusta sekä noin 1000 työntekijää ovat suuri kokonaisuus hallittavaksi, niin avain- kuin kulunhallinnankin näkökulmasta. Oman haasteensa tuovat myös aliurakoitsijat ja heidän muuttuvat kulkutarpeensa.

Toimintamallit ovat muuttuneet niin, että siinä missä ennen kaikki tehtiin itse, on urakoitsijoita nykyään tuhansia. Tulijoita ja menijöitä on todella paljon. Ennen elektronisia ratkaisuja avaintenhallinta perustui pitkälti luottamukseen”, Helenin yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström kertoo.

PROTEC2 CLIQ -lukitus- ja kulunhallintajärjestelmän avulla työntekijät ja urakoitsijat kulkevat kaikista ovista yhdellä elektromekaanisella avaimella. Avainten kulkuoikeudet ja niiden kesto määritetään työtehtävän mukaan, jolloin työntekijä pääsee kulkemaan vain ja ainoastaan sinne, minne hänen tarvitseekin. Jos avain häviää, kaikki oikeudet voidaan poistaa helposti käytöstä.

“Tämä on paitsi työn sujuvuuden, myös riskienhallinnan näkökulmasta tärkeää”, Fagerström kiteyttää.

Yksittäisten järjestelmien aika on ohi

Tulevaisuudessa lähes kaikkia Helenin järjestelmiä ja prosesseja hallitaan skaalautuvan ABLOY OS -järjestelmän kautta. Nykyisten lukituksen-, avainten- ja kulunhallinnan lisäksi vuoden 2020 kehitystavoitteena on integroida myös turvallisuuskoulutukset ja -vaatimukset järjestelmän ja kulkuoikeuksien taakse.

“Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä määrittelee automaattisesti, mitä turvallisuuskoulutuksia projektissa työskentelevän tulee käydä ennen kulkuoikeuksien myöntämistä. Tulevaisuudessa projektipäällikön ei tarvitse kuin määrittää mihin henkilön tulisi päästä, jonka jälkeen järjestelmä kertoo millaiset koulutukset tätä varten tulee käydä. Kun koulutukset on käyty, henkilö saa tarvittavat kulkuoikeudet tarvittavalle ajalle”, Fagerström kertoo.

Koulutusten lisäksi tulevaisuuden integraatioita on turvallisuuspäällikön mukaan paljon muitakin, kuten esimerkiksi HR- ja hankintajärjestelmät sekä taitorekisteri ammattipätevyyksien hallintaan. OS-järjestelmällä ja sen integraatioiden avulla paitsi tehostetaan ja automatisoidaan päivittäistä toimintaa, myös varmistetaan, ettei hallinnassa tapahdu ihmisen tekemiä virheitä.

“Yksittäisten järjestelmien aika on ohi. Tulevaisuudessa Helenillä kaikki mahdollinen pyörii OS-järjestelmän kautta”, Fagerström kiteyttää.

Referenssikortti