Joustava kokonaisratkaisu lentokentän turvallisuuden hallintaan

Lentokenttien turvallisuusratkaisujen tulee nykypäivänä vastata paitsi lentoasemien johdon ja lainsäätäjien kasvaviin vaatimuksiin, myös matkustajien ja henkilöstön muuttuviin tarpeisiin. Sen lisäksi, että ratkaisujen tulee olla ehdottoman luotettavia ja turvallisia, niiden täytyy mahdollistaa joustava kulkeminen niin matkustajille kuin työntekijöillekin. Abloyn lukitus-, avainhallinta-, kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmien valikoima takaa joustavan kokonaisratkaisun lentokentän turvallisuuden hallintaan.

Kulunvalvonta takaa sujuvan kulkemisen ja nopean reagoinnin muutoksiin

Lentokentät ovat korkean turvallisuustason alueita, joissa liikkuu parhaillaan kymmeniä tuhansia ihmisiä päivittäin. Toimivien oviautomatiikka- ja poistumistieratkaisujen lisäksi  julkiset ja rajatut alueet on erotettava tarkasti toisistaan. Haasteena on hallita kulkua ja määrittää oikea turvallisuustaso kullekin ovelle tarvittavaa logistista virtausta rajoittamatta. Kulunvalvonnassa on otettava huomioon sekä henkilökunnan että ulkopuolisten palveluntarjoajien yksilölliset kulkuoikeudet. 

Abloyn ratkaisu turvallisuuden kokonaishallintaan on ABLOY OS –järjestelmä, jonka avulla lukitusta, kulunvalvontaa sekä kaikkia turvallisuusjärjestelmiä voidaan hallita helposti yhden käyttöliittymän kautta. Roolipohjaisen kulunvalvonnan avulla kulkuoikeudet voidaan määritellä kellonajan ja työtehtävän mukaisesti ja niitä voidaan muokata reaaliaikaisesti. Tällöin työntekijät ja ulkopuoliset palveluntarjoajat pääsevät kulkemaan juuri niistä ovista, joista heidän sillä hetkellä on luvallista kulkea. Järjestelmä mahdollistaa tulevaisuuden integraatiot myös useiden eri kolmansien osapuolten järjestelmien, kuten HR-, palovaroitin- ja valvontajärjestelmien kanssa.

Sähköisellä lukituksella ja avainhallinnalla turvallisuus uudelle tasolle

Kulunhallinnan lisäksi lentokentillä on äärimmäisen tärkeää pitää huolta avainhallinnasta ja siitä, että avaimet eivät katoa tai päädy väärien henkilöiden käsiin. Elektroniset lukitus- ja kulunhallintaratkaisut poistavat kaikki mekaanisiin järjestelmiin liittyvät riskit ja helpottavat lukituksen ja avainten hallintaa. PROTEC2 CLIQ –lukitus- ja kulunhallintajärjestelmällä tai langattomalla Aperio–teknologialla yksi elektromekaaniseen avain tai kulkutunniste avaa kaikki tarvittavat ovet. Jos avain tai kulkutunniste häviää, se voidaan poistaa järjestelmästä reaaliaikaisesti.

Traka-avainhallintajärjestelmällä hallinta voidaan viedä entistä paremmalla tasolle ja varmistaa, että avaimet ja kulkutunnisteet eivät kantaudu koskaan lentokentän ulkopuolelle. Työntekijä jättää avaimen tai kulkutunnisteen sähköiseen avainkaappiin, josta se on saatavissa taas seuraavana työpäivänä yksilöllisen tunnistautumisen jälkeen.