Älykkäät avainhallinnan, kulunvalvonnan ja lukituksen ratkaisut kuljetusalan turvana

Tänä päivänä kuljetusalaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Verkkokauppa kiihtyy, minkä lisäksi yhä useammat yritykset ulkoistavat logistiikan ja varastoinnin toimintonsa. Tämä korostaa kuljetusalan merkitystä, ja palveluiden jatkuvuus on varmistettava entistä luotettavammin. Kuljetusten turvaamiseksi vaaditaan älykkäitä ja luotettavia lukituksen, avainhallinnan ja kulunvalvonnan ratkaisuja. 

Kulunvalvonta tehostaa kuljetustyön prosesseja

Kuljetusalan yritykset työllistävät usein satoja tai tuhansia työntekijöitä, joiden kulkemista tulee ohjata yksilöllisillä kulkuoikeuksilla. PROTEC2 CLIQ -lukitus- ja kulunhallintajärjestelmällä työntekijät kulkevat kaikista ovista yhdellä avaimella. Jos avain häviää tai tarpeet muuttuvat, avain voidaan kuolettaa ja kulkuoikeuksia voidaan muuttaa reaaliaikaisesti etänä. Ajan ja resurssien hukalta vältytään, kun työntekijät pääsevät aina sinne, minne heidän tarvitseekin päästä. 

Roolipohjaisen ABLOY OS -järjestelmän avulla työntekijöiden ja ulkopuolisten palveluntuottajien kulkuoikeudet voidaan määrittää työtehtävän mukaan tietylle päivämäärälle ja kellonajalle. OS mahdollistaa lisäksi integraatiot useisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin, kuten HR-, työajanseuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Järjestelmä soveltuu kuljetusyrityksen ainoaksi käyttöliittymäksi kiinteistöjen ja kaluston kokonaisturvallisuuden hallitsemista varten.

Kuormien turvaaminen osaksi kulunvalvontaa

Vaikka Suomessa kuljetuskalustoon kohdistuva rikollisuus on pientä, on kriittisten kuormien turvaaminen syytä liittää osaksi kulunvalvontaa. Korkean turvatason kohteiden lukitukseen kehitetyt ABLOY Super Weather Proof -riippulukot voidaan integroida osaksi CLIQ-kulunhallintajärjestelmää. Kuljetuksen vastaanottajalle voidaan määritellä aukaisuoikeus tavaratilassa olevaan riippulukkoon tietylle ajalle, ja kulkurekisteri kertoo kuka lukon on avannut ja milloin.

Älykästä avainhallintaa kaikille avaimille

Kuljetusalan kiinteistöissä joudutaan usein säilyttämään paljon erilaisia kulunvalvonnasta irrallaan olevia avaimia, kuten kulkuneuvojen, varastotilojen ja asiakkaiden avaimia. Sähköinen Traka-avainkaappi on toimiva ratkaisu näiden avainten hallintaan ja säilyttämiseen. Henkilö tunnistautuu kaapilla, jonka jälkeen hän saa käyttöönsä hänelle sillä hetkellä kuuluvat avaimet. Hallinnoijalla on aina tieto siitä, kuka avaimet on ottanut sekä milloin ne on otettu ja palautettu.