Tavara- ja ihmisvirrat hallinnassa kellon ympäri

Koveneva kilpailu ja kulutustottumusten muutokset haastavat kauppakeskusten sekä liikekiinteistöjen lukitusratkaisut ja kulunvalvonnan. Jos kokonaisuus ei ole helposti hallittavissa, vaikutukset näkyvät sekä asiakaskokemuksessa että liiketoiminnan tehokkuudessa.

Kehittyvän kaupan tukena

Abloy tuo selkeyttä ja sujuvuutta kauppakeskusten sekä liikekiinteistöjen jatkuvasti elävään kokonaisuuteen.

Luonnollisen sujuvaa liikkumista

Kauppakeskusten kehityssuunta kulkee voimakkaasti ostospaikasta kohti monipuolista elämyskeidasta liikkeiden antaessa tilaa kahviloille, ravintoloille, viihdekeskuksille sekä harrastepaikoille. Monenlaisten toimijoiden myötä kasvaa tarve eriyttää kiinteistön osia toisistaan ja rajata asiakkaiden kulkua kiinteistön sisällä tiettyinä aikoina. ABLOY OS -järjestelmä auttaa hallitsemaan isoa kuvaa helposti ja tehokkaasti jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Tarpeiden mukaan skaalautuva ABLOY OS helpottaa myös kaupoille ja ravintoloille tyypillisten kausityöntekijöiden avainten sekä kulkulupien hallintaa – kevyimmillään käyttöoikeudet jaetaan automaattisesti HR-järjestelmäintegraation kautta.

Tehokasta logistiikkaa liiketoiminnan rinnalla

 Ihmisten lisäksi myös tavaravirrat liikkuvat suurissa kauppakeskuksissa ympäri vuorokauden. Tavarantoimitusten on onnistuttava jouhevasti, vaikka toimittaja vaihtuisi lennosta. ABLOY OS:n mobiiliavaus-ominaisuudella pääsyyn oikeuttavan tunnisteen voi jakaa helposti kuljettajan älypuhelimeen. Kohteessa, jossa käytetään avaimia tai kulkutunnisteita, tehokkuutta sekä hallinnoinnin helppoutta voi tarjota älykäs Traka-avainkaappi.

Kokonaisuus hallinnassa myös poikkeustilanteissa

Hyvän suunnittelun merkitys korostuu yllättävissä tapahtumissa. Tarvittavien tilojen tyhjentäminen sekä sulkeminen täytyy onnistua nopeasti ja ongelmitta – kuten myös normaaliin arkeen palaaminen. Jos kokonaisuuden eri osat eivät keskustele keskenään, tilojen hallinta tilanteen vaatimalla tehokkuudella on hankalaa, jollei mahdotonta.