Uusi ABLOY OS –ohjelmistoversio 2.12

Mukana mekaanisten avainten hallintamoduuli

ABLOY OS -järjestelmän kehitys etenee - järjestelmä on taas entistä monipuolisempi ja valmiimpi vastaamaan kiinteistöjen kulkemisen ja turvallisuuden hallinnan vaatimuksiin. Uudessa, joulukuussa julkaistavassa ohjelmistoversiossa 2.12 muun muassa laajennetaan erilaisten tunnisteiden tukea sekä rinnakkaista käyttöä ja tuodaan uusi malli mobiilitunnisteiden jakamiseen.

Lukituksen hallintaan on myös tulossa merkittävä uudistus. Olemassa olevan PROTEC2 CLIQ -järjestelmän avainten ja lukkojen hallinnan lisäksi ABLOY OS -järjestelmään tulee uusi optiona hankittava mekaanisten avainten hallintamoduuli.

 Uusi hallintamoduuli antaa kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, kuka kiinteistön eri tiloihin pääsee ja millä avaimilla tai tunnisteilla kulkeminen on mahdollista. OS-järjestelmällä voidaan nyt siis hallita:

- ABLOY- mekaanisia avaimia
- PROTEC2 CLIQ -elektromekaanisia avaimia
- ABLOY OS -kulunvalvontajärjestelmän tunnisteita

Kiinteistön kokonaisturvallisuuden hallinta ja tarkasteleminen helpottuvat ja tarve erillisille järjestelmille vähenee, kun tarvittava tieto saadaan yhdestä järjestelmästä.

Mekaanisten avainten hallintamoduulin ensimmäisen vaiheen ominaisuuksia ja hyötyjä

Mekaanisten avainten hallintamoduuli mahdollistaa avainten jaon ja varastoinnin hallinnan yrityksen eri toimipisteissä ja avaintenluovutuspaikoissa, tiedetään aina, kuinka paljon eri tiloihin olemassa olevia avaimia on vapaana tai luovutettu käyttäjille. Yritys voi myös jakaa avainten hallinnan näkyvyyden ja oikeudet eri henkilöille turvallisesti ja järjestelmällisesti ABLOY OS -roolien mukaisesti.

Lukostojen tuonti

- ABLOY OS -järjestelmään voidaan uuden avainhallintamoduulin avulla liittää Abloyn patentoidut, turvalliset avainjärjestelmät

Varastojen hallinta

- Kuinka paljon avaimia eri varastopaikoissa on vapaana luovutettavaksi
- Avainten siirrot eri varastopaikkojen välillä
- Luovutettujen avainten suunnitellut palautuspäivämäärät
         > näkymä mahdollisista avainten lisätilaustarpeista

Avainten omistajuus

- Kenellä avain on käytössä / kenelle avaimia on luovutettu
- Milloin avaimet on luovutettu
- Milloin avain on sovittu palautettavaksi

Luovutuksen suunnittelu

- Kenellä on oikeudet luovuttaa avaimia ja minkä kiinteistöjen/tilojen avaimia
- Onko tarpeeksi avaimia luovutettavaksi
- Avainten varaaminen ja ylivaraus luovutusta suunniteltaessa (> lisäavainten tarpeet > tilaukset ja saatavuus luovutukseen mennessä)
- Missä varastointipaikoissa avaimet sijaitsevat
- Milloin avaimia luovutetaan ja kenelle
- Tulostettava ja allekirjoitettava lomake luovutuksesta
- Kuka avaimet luovutti ja kuka vastaanotti

Avainten palautus

- Kenellä on oikeudet ottaa palautuksia vastaan ja minkä kiinteistöjen/tilojen avaimia
- Suunnitellut avainten palautuspäivämäärät
- Lista/näkymä palauttamattomista avaimista ja henkilöistä kenelle ne on luovutettu
- Tulostettava ja allekirjoitettava lomake palautuksesta
- Kuka otti vastaan ja kuka palautti
- Palautuksen kirjaaminen ja vapauttaminen varastoon uudelleen jaettavaksi

Muutoslokit

- Historiatiedot siitä, kenelle avain on luovutettu ja kenellä se on ollut käytössä
- Kadonneiksi, hävinneiksi, varastetuiksi tai muusta syystä poistetuiksi merkittyjen avainten tiedot

ABLOY OS -järjestelmää kehitettäessä myös avainhallintamoduulin ominaisuuksia tullaan viemään jatkuvasti eteenpäin. Kehityksen seuraavassa suunnitellussa vaiheessa OS-järjestelmästä on mahdollisuus nähdä, mitkä lukot avautuvat milläkin avaimilla, ja avainhallintaan tulee mahdollisuus liittää myös muita kuin ABLOY-patentoituja avainjärjestelmiä. Myös raportointia tullaan monipuolistamaan ja kehittämään.

ABLOY OS on kotimainen ratkaisu, jonka kehitys- ja tukitoiminnot sijaitsevat Suomessa.


Lisätietoja:

Sami Suuronen, liiketoiminnan kehityspäällikkö
P. 050 472 9367
sami.suuronen@abloy.com