Kansainvälisille markkinoille lanseerattu ABLOY BEAT turvaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä vaativissa olosuhteissa

Abloy ja Lumimuutos-osuuskunta ovat aloittaneet yhteistyön osana osuuskunnan Landscape Rewilding –ennallistamisohjelmaa. Lumimuutos on vuonna 2000 perustettu itsenäinen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, joka ennallistaa luonnon elinympäristöjä ja tukee luontaistalouksia ympäri maailmaa. Sen päämaja sijaitsee Selkiellä, Pohjois-Karjalassa.

Osuuskunnan käynnistämä Landscape Rewilding on uusi soiden ja metsien ennallistamisohjelma, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä valuma-aluepohjaisen vesiensuojelun edistäminen. Abloyn ja osuuskunnan yhteistyön avainasemassa on ennallistamisohjelman pilottikohde, 110 hehtaarin Linnunsuon kosteikko Pohjois-Karjalassa. Vuodesta 2012 alkaen ennallistetulla entisellä turvetuotantoalueella sijaitsevalla mittausasemalla tutkitaan muun muassa maaperän happamuutta, sähkönjohtavuutta ja rautapitoisuutta. Mittausaseman lukitusratkaisuna toimii mobiilikäyttöinen, digitaalinen ABLOY BEAT –riippulukko.

ABLOY BEAT on uusi, kansainvälisille markkinoille lanseerattu lukitusratkaisu. BEAT kostuu kolmesta pääkomponentista: digitaalisesta avaimesta, mobiilisovelluksesta sekä säänkestävästä Bluetooth-lukosta. Uudenlaisen, ilman fyysisiä avaimia käytettävän teknologian ansiosta se soveltuu erityisesti kriittisen infrastruktuurin lukitustarpeisiin.

”Aloitimme Abloyn kanssa keskustelun siitä, kuinka he voisivat tukea ilmastotyötä ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Linnunsuon mittausasema sisältää erittäin herkkää tekniikkaa, joka tulee turvata luotettavasti. Lisäksi meillä on koko ajan kasvava henkilöstö, jolle käynti mittauskeskuksella on oltava helppoa ja joustavaa ympäri vuorokauden”, Lumimuutos-osuuskunnan puheenjohtaja, ilmastotutkija Tero Mustonen kertoo.

Mobiililaitteisiin etänä jaettavat kulkuoikeudet tekevät mittausasemalle pääsystä joustavaa ja vähentävät myös avaintenhallintaan liittyviä päästöjä ja kustannuksia. Syrjäisen alueen kulunhallinnan lisäksi SUPER WEATHER PROOF -lukon on vastattava Linnunsuon haastaviin sääolosuhteisiin. Runsaan lumen kertymisen ohella pakkanen voi nousta jokilaaksossa jopa -30 asteeseen.

”Tämä asettaa lukolle melkoisen haasteen, mutta luotto Abloyn nimen takana olevaan laatuun on kova”, Mustonen sanoo.