Energiansäästöviikkomme teemoja: sähkö, hankintojen ympäristöystävällisyys, työmatkat

Abloy on vähentänyt sähkönkulutustaan lähes 14 % vuodesta 2011 – säästynyt sähkömäärä kattaisi sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen yli 70 vuoden ajan. Vuonna 2013 siirryimme myös käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvilla lähteillä tuotettavaa, hiilineutraalia sähköä.

Paineilman tuottaminen vie noin kymmenesosan käyttämästämme sähköstä. Säännöllisesti tehtävä paineilmavuotojen havainnointi ja korjaus tuo huomattavia säästöjä sähkönkulutukseen. Kiinnitämme huomiota valaistuksen energiatehokkuuteen ja vältämme koneiden tyhjäkäyntiä.

Kuinka hankinta ottaa huomioon ympäristöasiat?    

Hankinta edellyttää toimittajilta toimintaa ja tuotteita, jotka ovat linjassa ISO14001-ympäristöjärjestelmän kanssa. Ympäristöasioiden hallinnan parantaminen on osa Abloyn toimittajienkehitysohjelmaa. 

Omalla toiminnallamme säästämme ympäristöä hyödyntämällä mm. videoneuvotteluita ja Lync-pikaviestintämahdollisuuksia viestinnässä eri sidosryhmien kanssa, joita ovat mm. toimittajat ja konsernin yhteyshenkilöt. Yhteistyössä myynnin sekä tuotannon- ja materiaalisuunnittelun kanssa vaikutamme käytettäviin kuljetusmuotoihin ja sitä kautta ABLOY-tuotteiden energiajalanjälkeen.

Kehittämällä hankinnan ennakoitavuutta vähennämme pikatoimitusten tarvetta sekä minimoimme lentorahtien käyttöä.

Lisäksi hankinnalla on mahdollisuus vaikuttaa jätteen synnyn ehkäisemiseen, pakkausten kierrätettävyyteen, sekä jossakin määrin myös mm. metallijätteen määrään.

Liikkuminen, liikenne  

Liikenne on yksi suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Abloyn henkilöstöä on tällä viikolla rohkaistu ympäristöystävälliseen työmatkaliikkumiseen.