ASSA ABLOYn kehitys oli vakaata neljänneksellä

Abloyn emoyhtiö julkaisi tänään osavuosikatsauksensa. "Kolmannella vuosineljänneksellä ASSA ABLOYn kasvu oli yleisesti ottaen tyydyttävää lukuun ottamatta Aasian ja Tyynenmeren aluetta", sanoo konsernijohtaja Johan Molin.

"Kehittyneillä markkinoilla kehitys oli hyvää, kun taas kasvumarkkinoilla kysyntä oli edelleen vaimeaa lukuun ottamatta Latinalaista Amerikkaa ja Intiaa."

- -

"Näkemykseni mukaan maailmantalouden kehityssuunta jatkuu heikkona, mutta Amerikassa ja osissa Eurooppaa näkyy positiivista kehitystä. Muualla monet nousevat markkinat ovat seisahtuneet. Laajentumisstrategiamme nousevilla markkinoilla pysyy muuttumattomana, koska pitkällä aikavälillä niillä odotetaan näkyvän erittäin hyvää taloudellista kasvua. Jatkamme myös panostamista erityisesti sähkömekaniikan kasvavalla alueella."

Osavuosikatsauksen suomennos kokonaisuudessan on liitteenä.

Osavuosikatsaus on luettavissa (englanniksi ja ruotsiksi) myös sivulla www.assaabloy.com