Abloyn Joensuun yt-neuvottelut päätökseen

/global/scaled/2816x1225x185x109x1000x435/Abloy-AbloyFI-yritys-ABLOY pääkonttori ja tehdas Joensuussa.jpg

Abloy Oy on saanut päätökseen lokakuussa 2016 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä, joiden ensisijainen työskentelypaikka on Joensuu.

Yt-menettelyn arvioitiin johtavan enintään 20 työsuhteen päättämiseen tai työsuhteen ehtojen muuttamiseen.

Neuvottelujen lopputuloksena Abloy Oy on päättänyt rakentaa palveluliiketoimintaa varten uuden organisaation sekä tehostaa muita liiketoimintaa tukevia toimintoja. Muutoksella haetaan valmiutta vastata digitalisoituvan liiketoiminnan haasteisiin ja asiakastarpeisiin jatkossa yhä paremmin.

Uudelleenjärjestelyjen ja tehostamistoimien mukainen henkilöstövähennyksen tarve on 13 henkilöä. 

Vähennykset toteutuvat alun perin arvioitua pienempinä, koska osa arvioiduista vaikutuksista vältettiin sisäisin tehtävämuutoksin ja eläkeratkaisuin. Työvoimakuluja suurempi osa tavoitellusta tehokkuusparannuksesta saavutettiin yhteistoimintaneuvottelujen aikana tunnistettujen muiden tehostamis- ja säästötoimien kautta.

Abloy tarjoaa irtisanottaville tiiviissä yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa tukea työllistymiseen, koulutukseen ja uuden yritystoiminnan aloittamiseen. 

Lisätietoja: Ilkka Kivisaari, toimitusjohtaja, ilkka.kivisaari@abloy.com

Haastattelupyynnöt numeroon 050 522 9766 / Henna Järvinen