Abloyn Björkbodan yt-neuvottelut päätökseen

Abloy Oy on saanut päätökseen lokakuussa 2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut Kemiönsaaren Björkbodan yksikössä. Tuotanto- ja logistiikkatoiminnot keskitetään Joensuuhun.

Mediatiedote
12.2.2018 klo 14.30

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin tuotanto- ja logistiikkatoimintojen keskittämistä Suomessa Joensuuhun. Yt-menettelyt koskivat Abloy Oy:n Björkbodan toimipaikan henkilöstöä kokonaisuudessaan.

Neuvotteluiden lopputuloksena Abloy Oy on päättänyt keskittää tuotannolliset ja logistiset toimintonsa Suomessa Joensuuhun pitkän tähtäimen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Keskittämisen myötä toiminta Björkbodan toimipaikassa loppuu kokonaan, ja vähennysuhka kohdistuu yksikön koko henkilöstöön.

Toimien myötä toimitukset asiakkaille toteutetaan jatkossa yhdestä ja samasta tuotantoyksiköstä. Uusi toimintamalli on vastaus Abloyn asiakkaiden uudistuviin tarpeisiin.

”Perinteisten lukitusratkaisujen rinnalla digitaalisten järjestelmiemme kysyntä kasvaa voimakkaasti. Kiinteistöalalla automaatio ja älytalot ovat vahvasti yleistymässä. Myös yhteiskunnalle välttämättömien rakenteiden, kuten energia-, logistiikka-, tietoliikenne- ja terveydenhuoltotoimintojen kriittisen infrastruktuurin suojaamistarpeet lisääntyvät. Vahva osaamisemme ja tehokas operatiivinen toiminta luovat pohjan kasvaville liiketoiminta-alueillemme”, sanoo Abloyn toimitusjohtaja Jari Toivanen.

Henkilöstöä koskevat toimenpiteet, kuten irtisanomiset tai työsuhteen ehtojen muutokset, pannaan toimeen vuodesta 2018 alkaen ja arvion mukaan viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä. Björkbodan yksikössä vakituisessa työsuhteessa on 42 henkilöä. Työnantajan arvion mukaan Joensuun yksikössä avautuu lisätarvetta 28 työntekijälle.

Vaikka vähennystarvetta ei voitu välttää, irtisanomisuhan alla oleville pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan muita työtehtäviä yhtiön sisältä. Abloy Oy tarjoaa tukea työllistymiseen, koulutukseen ja yritystoimintaan. Myös muita työllistymisvaihtoehtoja Varsinais-Suomen alueella selvitetään.

Lisätietoja:
Jari Toivanen, toimitusjohtaja
jari.toivanen@abloy.com

Haastattelupyynnöt numeroon 040 673 5040.