Abloy Oy suunnittelee jatkavansa tuotantonsa tehostamista Joensuussa

Abloy Oy aloittaa Joensuussa yhteistoimintaneuvottelut tuotantorakenteen mahdollisesta muutoksesta.

Lehdistötiedote 11.1.2018

Abloy Oy aloittaa Joensuussa yhteistoimintaneuvottelut tuotantorakenteen mahdollisesta muutoksesta.Yhtiö suunnittelee keskittyvänsä omassa tuotannossaan päivitetyn tuotantostrategian mukaiseen komponenttivalmistukseen ja mahdollisesti lopettavansa osan muusta komponenttivalmistuksesta. Suunnitellulla mahdollisella muutoksella pyritään osaltaan turvaamaan muuttuvan asiakastarpeen vaatima kilpailukyky ja kasvu pitkällä tähtäimellä.

Alkavat neuvottelut koskevat osaa sähkömekaanisten tuotteiden komponenttivalmistuksesta. Tämänhetkisen arvion mukaan mahdollisesta muutoksesta aiheutuvien toimenpiteiden toteutuminen voisi johtaa enintään 7 työsuhteen ehtojen muuttamiseen tai päättämiseen Joensuussa. Yhtiön alustavan arvion mukaan kaikille mahdollisen vähennystarpeen kohteena oleville voitaisiin tarjota irtisanomisen vaihtoehtona muita tuotannon työtehtäviä yhtiön sisältä Joensuusta.

Suunniteltu muutos on jatkoa aiemmin päätetyille tuotannon kehittämis- ja tehostamistoimenpiteille Joensuussa. Viime keväänä päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa Abloy päätti toteuttaa suunnittelemansa tuotantorakenteen muutoksen ja lisäsi mekaanisten lukitustuotteiden komponenttien kotimaista alihankintaa.

Päätös neuvotteluista on odotettavissa helmikuun aikana.

Lisätietoja:
Jari Toivanen, toimitusjohtaja
jari.toivanen@abloy.com

Haastattelupyynnöt numeroon 040 673 5040.