Yrittäjämäinen organisaatio menestyy paremmin

/Abloy/Abloy.fi%20(OW2)/Yritys/Ajankohtaista/Blogi_Petri%20Lempi%c3%a4inen.png

Yritysten innovatiivisuudesta ja henkilöstön yrittäjämäisestä työotteesta puhutaan tänä päivänä paljon – näiden ominaisuuksien sanotaan ratkaisevan kuinka yritys pärjää kovenevassa kilpailussa. Mitä organisaation sisäisen yrittäjyyden herättämiseen vaaditaan?

Kun hain ensimmäisessä työpaikassani kokemattomana ja vastavalmistuneena nuorena ulkopuolista rahoitusta eräälle kehitysprojektille, sain hankkeelleni esimieheni ja ylemmän johdon vahvan tuen. Rahoituksen saanti onnistui ja tuon projektin kautta saamani uusi osaaminen antoi uralleni kokonaan uuden suunnan. Päädyin ensimmäisen kerran HR-tehtäviin teollisuuden pariin.

Kokemus vahvisti uskoani, että omalla aktiivisuudella ja yhteistyöllä muiden kanssa voi saada poikkeuksellisen hyviä tuloksia aikaiseksi. Sisäinen yrittäjyyteni heräsi.

Onko sitten kokonaisen työyhteisön mahdollista olla yrittäjämäisesti toimiva kokonaisuus? On.

Tämän todistavat lukemattomat esimerkit. Palvelualalla – ja yhä useammin myös teollisuudessa – kehitetään systemaattisesti johdon ja henkilöstön yrittäjämäistä asennetta.

Yksittäiset toimet eivät kuitenkaan useimmiten riitä edistämään sisäistä yrittäjyyttä organisaatiossa. Tarvitaan yrityksen perinteisen kulttuurin muuttamista. Muutoksen tarpeen voi jakaa neljään osa-alueeseen:

1. Henkilöstöä motivoi houkutteleva tulevaisuudenkuva

Kun organisaation ja yksilön tavoitteet ja toiminta yhdistyvät, koko henkilökunta on mukana kehittämistyössä.

2. Toiminta perustuu yhteistyöhön

Seurauksena syntyy vahva tunne tasa-arvosta, valinnanvapaudesta ja henkilökohtaisesta vastuusta.

3. Johtamistapa on palautetta antava ja kannustava

Tällöin henkilöstö kokee johdon tuen ja palkitsemissysteemien olevan yhdenmukaisia yrittäjämäisen toiminnan kanssa.

4. Moniarvoisuutta vaalitaan

Yrittäjämäisessä kulttuurissa hyväksytään erilaiset toimintatavat ja virheitä pidetään oppimisen lähteenä.


Abloyn nykyiset vahvuudet tukevat hyvin kaikkia neljää osa-aluetta. Strategiamme yksi kivijalka on henkilöstön osaaminen; We keep our know-how up-to-date. Our atmosphere is inspiring, which is illustrated by trust and responsibility.

Onnistuminen jää lopulta kiinni meistä itsestämme; voimme omalla asenteellamme vahvistaa työpaikkamme sisäistä yrittäjyyttä soveltamalla näiden neljän näkökulman periaatteita omassa työssämme. Millä tavalla sinä voit tänään vaikuttaa työpaikkasi sisäiseen yrittäjyyteen?

 

Petri Lempiäinen

Abloy Oyn henkilöstöjohtaja