Tulevaisuuden koulu

Koulut ovat tärkeä osa tulevaisuuttamme ja oma jälkikasvummekin viettää niissä suuren osan ajastaan.

Vuosien 2016 – 2018 aikana Suomessa tulee rakennettavaksi lähes 300 uutta koulua, ja korjauksia tai laajennuksia tehdään yli 500 kouluun tasaisesti joka puolella maata. Syinä ovat uudet asuinalueet ja vanhojen koulujen muun muassa sisäilmaan liittyvät ongelmat. Kustannusarvio näille investoinneille on reilut 3 miljardia euroa.

Kouluprojektit voivat olla uniikkeja saneerauksia tai innovatiivisia uudisrakennuksia, joissa historia ei rajoita koulun suunnittelua ja toteutusta. Jokaisella kohteella on jokin ominaispiirre esimerkiksi sijainnin, käytön tai kaavoituksen mukaan.

Turvallinen koulu on myös viihtyisä

Kouluista tehdään yhä enemmän yhteisöllisiä keskuksia, joihin paikkakuntalaiset nuoret ja aikuiset tulevat iltaisin ja viikonloppuisin viettämään vapaa-aikaa, harrastamaan tai pitämään kokouksia. Koulujen nykyistä noin 20 %:n käyttöastetta pyritään selvästi nostamaan ympäri Suomen. Tämä edellyttää tiloilta ja lukitukselta joustavuutta. Lisäksi tänä syksynä voimaan tullut uusi opetussuunnitelma kannustaa suunnittelemaan tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat eri oppiaineiden yhteistyön.

Abloylle on tärkeää tukea koulujen suunnittelua

Huomio on erityisesti henkilöturvallisuudessa, joka pitää pystyä takaamaan vaaratilanteissakin, eri ikäryhmät ja liikuntarajoitteiset huomioon ottaen. Kouluihin on lisätty osastoivia ovia, jotka tulipalon sattuessa pysäyttävät palon ja myrkkykaasut, sekä helposti avattavia poistumisteiden ovia. Kulkemisen helppoutta parantaa se, että palo-ovet ovat normaalitilanteissa auki, ja lukittuihin oviin voidaan asentaa oviautomatiikka tai luokkahuoneen oveen lukko, joka aukeaa aina ovenpainiketta painamalla.

Tärkeä turvallisuuden osatekijä on hygienia

Viisi suomalaista yritystä (Abloy, Isku, Oras, Väinö Korpinen ja Teknos) ovat yhdessä luoneet HygTech Alliancen, jonka tavoitteena on edistää tietoisuutta antimikrobisista ratkaisuista ja omalta osaltaan vähentää sairauspoissaoloja niin henkilökunnan kuin oppilaiden osalta.

Abloyn uudistetulla organisaatiolla pystymme luotaamaan asiakkaiden näkemyksiä yhä paremmin ja tuottamaan uusia konsepteja ja tuotteita kuhunkin asiakastarpeeseen. Abloy on suunnittelijoiden ja muiden sidosryhmien tukena rakentamassa turvallista, viihtyisää ja innovatiivista kouluympäristöä tulevaisuuden tarpeisiin.

Timo Tallus

liiketoiminnan kehityspäällikkö, projektit
Abloyn tuotehallintayksikkö