Suomi on turvallisuuden tuottaja, ei sen kuluttaja

Teknologia ja digitalisoituminen yhdistävät meitä aivan uudella tavalla. Yksi asia ei kuitenkaan muutu: yritysten ja valtion kilpailukyky perustuu siihen, että yhteiskunnan perusrakenteet toimivat.

Jorma Issakainen nosti blogitekstissään esiin elintärkeiden yhteiskunnallisen toimintojen ja rakenteiden suojaamisen merkityksen nopeasti muuttuvassa nykymaailmassa.

Keskeinen huomio yhteiskuntamme järjestelmässä turvallisuuden kannalta on niiden keskinäisriippuvuus. Sen vuoksi yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaaminen (Critical Infrastructure Protection, CIP) ei keskity enää vain teknisiin asioihin. Mitä enemmän palvelut ja järjestelmät digitalisoituvat, sitä enemmän potentiaaliselle hybridihyökkääjälle on kohteita. Jako fyysiseen ja kyberturvallisuuteen, sotilaalliseen ja siviiliturvallisuuteen, on mennyttä maailmaa.

CIP-ratkaisujen ja -mallien rakentamisessa on helpointa ja hedelmällisintä lähteä liikkeelle kansalliselta tasolta. Suomessa tässä on onnistuttu hyvin. Suomalainen turvallisuusosaaminen niin yksityisellä kuin julkisella puolella on aina ollut huippuluokkaa, ajatellaan vaikka innovaatiojatkumoa Abloysta F-Secureen. Ehkä tämä on osatekijä siinä, että Suomessa olemme osanneet lähteä yhdessä kehittämään nykymaailman kriittisen infrastruktuurin turvaamista niin edistyksellisesti. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna voidaan sanoa, että Suomi on turvallisuuden tuottaja, ei sen kuluttaja.

Kriittisen infrastruktuurin suojaamisen keskiössä on niin sanottu Private-Public-Partnership (PPP) -toiminta. Arvioiden mukaan 80 % kyberturvallisuuden resursseista ja osaamisesta on yksityisellä sektorilla. Yksityinen sektori siis omistaa merkittävän osan yhteiskunnalle kriittisiä toimintoja, mutta viime kädessä valtio on vastuussa niiden turvaamisesta. Kansallinen kokonaisturvallisuuden mallimme tarjoaa tukevan perustan PPP-toiminnalle. Saumaton yhteistyö yhteiskunnan avainpelaajien kesken on ainut uskottava ja kustannustehokas ratkaisu.

Kokonaisturvallisuudessa on kysymys yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamisesta - mitä turvallisempi yhteiskunta sitä kilpailukykyisempi kansallisvaltio. CIP-rakenteiden toimivuus on tässä ajattelussa keskiössä.

 

Kriittisen infrastruktuurin suojaamista käsitellään Abloyn järjestämässä Focus Forum 2017 -seminaarissa 10.5.2017.

 

Aapo Cederberg

Turvallisuusasiantuntija, Geneven turvallisuuspolitiikan tutkimuskeskus