Kriittinen infrastruktuuri on kuin hämähäkin verkko

Yhteiskunta ei menesty ilman turvallisia ja toimivia palveluita. Kriittisen infrastruktuurin muodostavat yhteiskunnalle välttämättömät rakenteet ja toiminnot, kuten energiantuotanto ja -jakelu, logistiikka, tietoliikenne, puolustus, finanssiala ja terveydenhuolto. Tunnemme sen arkisina itsestäänselvyyksinä: puhtaana juomavetenä, turvallisina elintarvikkeina ja toimivina tietoyhteyksinä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa kriittisen infrastruktuurin suojaaminen (Critical Infrastructure Protection, CIP) on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Aiemmin infrastruktuurin järjestelmät olivat itsenäisiä yhteiskunnan osia ilman kosketusta toisiinsa. Nyt kuva on päinvastainen: järjestelmien verkottumisen myötä yhteiskunnan toiminnoista tulee yhä sujuvampia, mutta se avaa myös uusia mahdollisuuksia hyökkäyksille ja uhkille.  

Nykyajan kriittinen infrastruktuuri on kuin hämähäkin verkko, jossa yksittäiset osat ovat elintärkeitä itsessään, mutta myös suhteessa toisiinsa. Mitä tapahtuisi, jos hanasta ei tulisikaan vettä? Tai jos verkkoyhteys lakkaisi toimimasta? Entä minkälaisia vaikutuksia näillä olisi elintarviketuotannolle tai pankkitoiminnalle? Tilannetta voi verrata dominoefektiin: yhteen kriittiseen järjestelmään kohdistuva häiriö voi aiheuttaa tuhoisan ketjureaktion, jossa yhteiskunnan perustavanlaatuiset toiminnot kaatuvat yksi toisensa jälkeen. Yhteiskunta on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. 

Suomalainen osaaminen turvallisuudessa on aina ollut huippuluokkaa. Abloy on suojannut yhteiskuntien kriittistä infrastruktuuria lähes koko 110-vuotisen historiansa ajan. ABLOY-lukot suojaavat maailman kriittisimpiä kohteita – mekaanisesti ja digitaalisesti.

Maailma kuitenkin muuttuu nopeasti. Globaalit megatrendit aina digitalisaatiosta kaupungistumiseen pitävät huolen siitä, että kriittisen infrastruktuurin suojaamisen vaatimustaso pysyy tulevaisuudessakin korkeana ja uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan jatkuvasti.

Kriittisen infrastruktuurin suojaamista käsitellään Abloyn järjestämässä Focus Forum 2017 -seminaarissa 10.5.2017.

 

Jorma Issakainen

vientijohtaja, Abloy Oy