Kehitystyötä asiakkaiden kanssa – mieleenpainuvuutta mahdollistamassa

Olemme kaikki tottuneet kuluttajapuolella helppouteen, nopeuteen ja selkeyteen käyttäessämme erilaisia palveluita kuten Facebookia, Googlea tai Netflixiä. Samaa erinomaista käytettävyyttä odotamme Business to Business -maailmassa. Siksi meille Abloylla käyttökokemuksen merkitys on erittäin suuri.

Olemme aina olleet tinkimättömiä korkean laadun takaamisessa, ja meille digitaalisten ratkaisujen hyvä käytettävyys tarkoittaa korkeaa laatua. Me haluamme erottautua kilpailijoistamme erinomaisella käyttökokemuksella ja lyömättömällä laadulla, niin mekaanisissa kuin digitaalisissa tuotteissamme. Sen takia kehitämme ratkaisujamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Asiakasta kuunnellen

Me olemme Abloylla aina kuunnelleet herkällä korvalla asiakkaidemme toiveita ja seuranneet markkinoiden kehitystä pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin. Tänä päivänä maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen ja asiakkaidemme sekä loppukäyttäjien tarpeet elävät tässä muutoksessa mukana. Myös teknologia ja sen tuomat mahdollisuudet kehittyvät koko ajan. Lisäksi kilpailijat ja heidän tuomansa uudet ratkaisut muuttavat vaatimuksia. 

Enää ei riitä, että asiakkaiden tarpeita kuunnellaan ennen tuotekehityksen aloittamista – asiakkaiden ääntä tarvitaan koko kehitysprosessin ajan, ja sen jälkeen. Näin pystymme ketterästi muokkaamaan tuotetta tai ohjelmistoa muuttuvien tarpeiden mukaan ja huolehtimaan ratkaisun asiakas- ja käyttökokemuksen kehittymisestä siinä mukana. Esimerkiksi äskettäin alkaneessa yhteistyössä Helsingin opiskelija-asuntosäätiön Hoasin kanssa, asiakas osallistuu ABLOY PULSE -lukitusjärjestelmän hallinnointiohjelmiston kehittämiseen, ja pääsee näin vaikuttamaan ratkaisun toimivuuteen juuri heidän käyttöympäristössään.

Kehitystyö on kahden kauppa

Jotta voimme tehdä ratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaidemme toimintaa, meidän täytyy ymmärtää heidän prosessejaan hyvin tarkalla tasolla. Teemme koko ajan tiiviistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ymmärtääksemme mm. heidän avainhallintaan liittyviä kipupisteitä, erilaisia organisaatioiden rooleja ja toimintatapoja sekä resursseja. 

Kannustamme jatkuvasti asiakkaitamme jakamaan tuotteisiimme ja ohjelmistoihimme liittyviä kokemuksia kanssamme. Asiakasyhteistyö onkin kriittistä juuri kehitystoimenpiteiden hahmottamisessa ja niiden tärkeyden arvioinnissa. Tärkeää on myös ottaa kehitystyöhön mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia asiakkaita ja loppukäyttäjiä, koska yhdelle toimiva ratkaisu ei välttämättä toimi kaikille. Ilman asiakkaan mukanaoloa kehitystyö perustuu vain yrityksen olettamuksiin ja loppuratkaisu jää helposti puutteelliseksi asiakkaan tarpeisiin nähden. 

Ohjelmistokehitystä palvelumuotoilun menetelmin  

Asiakasyhteistyössä ja käyttäjäkeskeisessä ohjelmistokehityksessä käytämme paljon palvelumuotoilun menetelmiä. Haastattelemme asiakkaitamme ja havainnoimme heidän jokapäiväistä arkeaan ymmärtääksemme, millaisia tarpeita ja odotuksia heillä on uusia ratkaisujamme kohtaan. Seuraamme myös nykyisten ratkaisujemme asiakas- ja käyttökokemusta ja kehitämme niitä edelleen näiden havaintojen perusteella. Kehitteillä olevia tuotteita ja ohjelmistoja kehitämme testaamalla ja pilotoimalla erilaisia keskeneräisiä malleja asiakkaidemme kanssa ja keräämällä niistä käyttökokemusta koskevaa palautetta.

On siis selvää, että yhteiskehittäminen asiakkaan kanssa on meille äärimmäisen arvokasta, mutta ei asiakaskeskeinen ohjelmistokehitys tuo hyötyjä pelkästään meille. Asiakkaalle se mahdollistaa juuri heille sopivan, heidän tarpeisiinsa vastaavan ratkaisun nopeallakin aikataululla. Tiivis yhteistyö tuo mukanaan myös puolin ja toisin matalamman kynnyksen yhteydenpitoon sekä toivomusten, ideoiden ja odotusten jakamiseen. Me Abloylla näemme tämän pelkästään positiivisena asiana: ilman asiakkaitamme ei meitä olisi olemassa, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Siksi meidän tehtävänämme on pitää heidät toimintamme keskiössä.

 

Katri Saraste
Palvelumuotoilija
Abloy Oy
katri.saraste@abloy.com